fbpx

Hoe kan ik als individu de klimaatverandering het best tegengaan?

Apr 2018

Hoe kan ik als individu de klimaatverandering het best tegengaan?

Uit recent onderzoek blijkt dat scholen en overheden niet duidelijk genoeg communiceren naar mensen hoe ze zelf hun koolstofvoetafdruk kunnen verkleinen. Een gemiste kans, zo blijkt. Slechts door enkele eenvoudige persoonlijke keuzes kan de CO2-uitstoot van een indidu aanzienlijk verminderen. Benieuwd hoe jij de klimaatverandering kunt tegengaan?

 

klimaatverandering-MijnEPB

 

Met spaarlampen alleen geraken we er niet…

In het onderzoek werden tientallen wetenschappelijke artikels en overheidsrapporten geraadpleegd om uit te maken welke individuele handelingen het meest bijdragen tot het verlagen van de CO2-uitstoot. Hieruit blijkt dat uit de talloze mogelijkheden in principe slechts 4  handelingen een aanzienlijke impact hebben op het milieu:

  • Eet zoveel mogelijk plantaardige voeding
  • Vermijd vliegtuigreizen
  • Leef zonder auto
  • Hou je familie klein

Door bijvoorbeeld geen auto te gebruiken wordt er jaarlijks 2,4 ton CO2 minder uitgestoten. Door enkel plantaardige voeding te eten bespaar je 0,8 ton aan CO2-uitstoot per jaar. Deze handelingen hebben een veel grotere impact dan bijvoorbeeld af en toe de fiets gebruiken (4 keer minder effectief dan plantaardig dieet) of het gebruik van spaarlampen (8 keer minder effectief). De relatieve impact van verschillende handelingen kan afgeleid worden uit de figuur. Indien we de klimaatdoelstellingen willen behalen is het dus van groot belang om de focus op deze 4 handelingen te leggen, in plaats van zaken die veel minder impact hebben.

Op zoek naar een evenwicht

Het is natuurlijk niet evident om zomaar aan al deze voorwaarden te voldoen. Op dit moment zijn deze milieubewuste keuzes voor velen te drastisch. Toch mogen we de impact van onze levensstijl op het milieu niet zomaar negeren. Het is dan ook door een geleidelijke aanpassing van onze keuzes en gewoontes dat we gezamenlijk kunnen streven naar een beter klimaat met zo weinig mogelijk CO2-uitstoot. Hierbij is het vooral belangrijk om nieuwe generaties bewust te maken van de impact van hun individuele keuzes op de klimaatverandering en waarop ze moeten focussen om dit het best tegen te gaan.

Wens je meer informatie omtrent ecologisch verantwoorde keuzes en duurzame energie? Surf dan snel naar www.mijnepb.be.

Foto: https://phys.org/news/2017-07-effective-individual-tackle-climate-discussed.html

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be