fbpx

EPC voor een niet-residentiële eenheid (EPC NR)

Het EPC voor niet-residentiële eenheden heet EPC NR (Niet-Residentieel). Dit EPC geeft de energiezuinigheid weer van een gebouweenheid die gebruikt wordt als kantoor, school, winkel, ziekenhuis,… en toont hoeveel inspanningen nog nodig zijn om te renoveren tot een koolstofneutrale gebouweenheid.

 • Het EPC NR is verplicht bij overdracht (verkoop, erfpacht, opstalrecht…) en verhuur vanaf 1 januari 2023.
 • Vanaf 1 januari 2025 moeten alle gebouwen met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 1000 m² beschikken over een EPC NR.
 • Vanaf 1 januari 2026 moeten alle niet-residentiële gebouwen – ongeacht de grootte of oppervlakte – beschikken over een EPC Niet-Residentieel.

Een niet-residentiële gebouweenheid is een gebouweenheid met een kantoor-, school-, gezondheids-, sport-, handels-, horeca- of bijeenkomstfunctie, of eenheden in publieke gebouwen of overheidsgebouwen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Landbouwbedrijven, industriële bedrijven, loodsen, opslagplaatsen en religieuze gebouwen worden niet verwacht om een EPC te hebben. Ook tijdelijke gebouwen (<2 jaar) en gebouwen onder de 50 m2 vallen onder deze uitzondering.

De verplichtingen en maatregelen worden stap voor stap aangescherpt, zoals je kan zien op onderstaande tekening. Zo moeten overheidsgebouwen en publieke gebouwen tegen 2024 verplicht een EPC NR bezitten. Ook privatieve bedrijfsgebouwen die niet verkocht of verhuurd worden moeten tegen 2025/2026 verplicht een EPC hebben, afhankelijk van hun grootte.

EPC NR niet residentieel

Koolstofneutraal tegen 2050

Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot van alle gebouwen in Vlaanderen drastisch naar beneden. Dat is het doel van de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen. Die strategie is een verdere uitwerking van de Vlaamse Klimaatstrategie 2050: het plan om het energiegebruik en de broeikasgasemissies van zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen (kantoren, scholen, ziekenhuizen,…) te verminderen.

Op lange termijn moeten alle niet-residentiële gebouwen koolstofneutraal zijn. Dat betekent dat ze geen CO2 uitstoten en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.

Energielabel en energiescore

Anders dan het residentiële EPC, omvat het EPC NR 2 delen, het label en de energiescore. De score is eerder een indicatief gegeven, die het theoretisch energieverbruik per m2 per jaar berekent. Uiteraard kan dit bij niet-residentiële eenheden nogal verschillen met het werkelijke energieverbruik. Daarom ook houdt het label rekening met de werkelijke verbruiken. We bekijken de meterstanden over een periode van één tot vijf jaar terug, alsook het aandeel hernieuwbare energie hiervan. Meer info over deze 2 aspecten vind je op de site van Vlaanderen.

Op lange termijn moeten alle niet-residentiële gebouwen koolstofneutraal zijn. Dat betekent dat ze geen CO2 uitstoten en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.

Renovatieplicht

Er hangt ook een renovatieplicht vast aan het EPC NR, dat bij overdracht in voege treedt. Zo moeten onder andere enkele beglazing vervangen worden door performant glas, daken die slecht isoleren aangepakt worden, ketels van ouder dan 15 jaar en koelinstallaties die ozonvervuilend koelmiddel gebruiken vervangen worden door een recent model. Gedetailleerde info hierover, alsook de uitzonderingen hierop kan je hier vinden. Naast de renovatieplicht is er ook een minimaal label verplicht binnen de 5 jaar. Dit heeft betrekking op het aandeel hernieuwbare energie, er wordt dus verwacht dat er binnen de 5 jaar een minimale inspanning wordt gedaan om minstens 5% (label E) van de totale energie uit hernieuwbare bronnen te halen.

Uiteraard kan mijnEPB jullie hierin begeleiden, naast het opmaken van een EPC NR. Zo kunnen we samen kijken wat de meest rendabele en efficiënte oplossing is.

Concrete uitvoering

Na goedkeuring van de offerte contacteert onze energiedeskundige type D jullie om een afspraak te maken voor bezoek. Om een goed verloop te garanderen vragen wij reeds op voorhand enkele beschikbare documenten op, zoals grondplannen, documentatie over aanwezige isolatie en installaties, energiefacturen zodat het jaarlijks energieverbruik kan ingegeven worden. De energiedeskundige komt daarna ter plaatse om de site te bezoeken, en gaat reeds (deels) zijn analyse invullen in de software. Dit doen we om te vermijden dat we iets over het hoofd zien. Hij neemt ook foto’s van de situatie ter plekke en neemt de meterstanden op.
Na het bezoek blijven wij ook actief de situatie opvolgen, mochten er renovaties en/of wijzigingen voorkomen. Ook moeten jaarlijks verplicht alle meterstanden in het EPC ingevuld worden. U kan ons deze gemakkelijk bezorgen via onze website. Geef hier uw meterstanden door.

Hoeveel kost een EPC NR?

De prijzen variëren, deze gaan van € 500 voor kleine handelszaken tot € 10.000 of meer voor zeer grote sites met verschillende gebouwen op. De kostprijs is dus steeds afhankelijk van de grootte van het gebouw. Wij houden hiermee rekening zodat je steeds kan rekenen op een zeer interessante prijs. Aarzel dus niet om offerte op te vragen voor uw site.

Wat doen we?

 • Afleveren van EPC certificaten van zowel grote als kleine niet-residentiele gebouwen.

Welke regio?

 • Gans Vlaanderen. Maandelijks voeren we zo’n 1000 bezoeken uit.

Onze aanpak en timing:

 • U bezorgt ons info over het project (het correcte adres en eventueel plannen).
 • Wij bezorgen binnen de 48u onze offerte.
 • Wanneer u onze offerte goedkeurt, dan komen we langs binnen de 10 werkdagen.
 • Uiterlijk 10 dagen na ons bezoek ter plaatse ontvangt u uw EPC NR.

Wat als er onvoldoende gegevens zijn?

 • We denken mee!
 • We zoeken oplossingen waardoor het toch mogelijk wordt.
 • We informeren u duidelijk met de meest gunstige opties.
 • Indien een bijkomende meter geplaatst moet worden, denken we mee om de meest eenvoudige en economische oplossing aan te reiken.

Onze tarieven

 • Ja, die zijn scherp. We zijn immers gespecialiseerd in dit type studies en hebben een zeer performante workflow gecreëerd.

Ervaring

 • Sinds 2009 maken we energetische studies op. Zo hebben we een ruime ervaring voor grote gebouwen opgebouwd.
 • We berekenen maandelijks zo’n 150 dossiers.
 • Momenteel zijn we met een 50-tal (allen intern!). U belt en mailt met de persoon die de studie heeft opgemaakt. Persoonlijk contact en transparante communicatie vinden wij belangrijk.

Ons verhaal

Doen wat je graag doet! En dat is ook excact wat we doen.

We hebben de voorbije jaren sterk ingezet op stabiliteitsstudies en energiestudies voor grote gebouwen. Ondertussen zijn we hier echte specialisten in geworden en hebben een gestroomlijnde interne workflow weten op te bouwen. Hierdoor kunnen we een efficiënte doorstroom van dossiers garanderen. We mikken dan ook steeds op langdurige samenwerkingen.

Waar staan we voor?

 • Aangenaam en persoonlijk contact
 • Efficiënte aanpak van de studie
 • Snel én correct de studie afleveren aan een scherpe prijs

Laat dat nu toevallig de zaken zijn die veel gebouweigenaars wensen (maar heel vaak niet krijgen). Uiterlijk binnen de 20 werkdagen na goedkeuring ontvangt u onze studie via mail. Ook op de persoonlijke pagina van uw project kan u alle relevante informatie raadplegen.

Nog vragen?

Steeds rechtstreeks contact mogelijk met de hoofdingenieur (Thijs Missiaen):

 • Bel naar het nummer 0497 53 84 10
 • Mail rechtstreeks naar thijs@mijnepb.be
 • Zowel voor technische informatie als voor een offerte

Voor administratieve vragen (offerte, goedkeuring dossier, facturatie):

Vragen?

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be