fbpx

EPC voor een niet-residentiële eenheid (EPC NR)

Het EPC voor niet-residentiële eenheden heet EPC NR (Niet-Residentieel). Dit EPC geeft de energiezuinigheid weer van een gebouweenheid die gebruikt wordt als kantoor, school, winkel, ziekenhuis,… en toont hoeveel inspanningen nog nodig zijn om te renoveren tot een koolstofneutrale gebouweenheid. Het EPC NR is verplicht bij overdracht (verkoop, erfpacht, opstalrecht…) en verhuur vanaf 1 januari 2023. Later wordt dit volgens een stappenplan uitgebreid naar een verplichting voor alle niet-residentiële eenheden.

Een niet-residentiële gebouweenheid is een gebouweenheid met een kantoor-, school-, gezondheids-, sport-, handels-, horeca- of bijeenkomstfunctie, of eenheden in publieke gebouwen of overheidsgebouwen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Landbouwbedrijven, industriële bedrijven, loodsen, opslagplaatsen en religieuze gebouwen worden niet verwacht om een EPC te hebben. Ook tijdelijke gebouwen (<2 jaar) en gebouwen onder de 50 m2 vallen onder deze uitzondering.

De verplichtingen en maatregelen worden stap voor stap aangescherpt, zoals je kan zien op onderstaande tekening. Zo moeten overheidsgebouwen en publieke gebouwen tegen 2024 verplicht een EPC NR bezitten. Ook privatieve bedrijfsgebouwen die niet verkocht of verhuurd worden moeten tegen 2025/2026 verplicht een EPC hebben, afhankelijk van hun grootte.

Koolstofneutraal tegen 2050

Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot van alle gebouwen in Vlaanderen drastisch naar beneden. Dat is het doel van de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen. Die strategie is een verdere uitwerking van de Vlaamse Klimaatstrategie 2050: het plan om het energiegebruik en de broeikasgasemissies van zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen (kantoren, scholen, ziekenhuizen,…) te verminderen.

Op lange termijn moeten alle niet-residentiële gebouwen koolstofneutraal zijn. Dat betekent dat ze geen CO2 uitstoten en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.

Energielabel en energiescore

Anders dan het residentiële EPC, omvat het EPC NR 2 delen, het label en de energiescore. De score is eerder een indicatief gegeven, die het theoretisch energieverbruik per m2 per jaar berekent. Uiteraard kan dit bij niet-residentiële eenheden nogal verschillen met het werkelijke energieverbruik. Daarom ook houdt het label rekening met de werkelijke verbruiken. We bekijken de meterstanden over een periode van één tot vijf jaar terug, alsook het aandeel hernieuwbare energie hiervan. Meer info over deze 2 aspecten vind je op de site van Vlaanderen.

Op lange termijn moeten alle niet-residentiële gebouwen koolstofneutraal zijn. Dat betekent dat ze geen CO2 uitstoten en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.

Renovatieplicht

Er hangt ook een renovatieplicht vast aan het EPC NR, dat bij overdracht in voege treedt. Zo moeten onder andere enkele beglazing vervangen worden door performant glas, daken die slecht isoleren aangepakt worden, ketels van ouder dan 15 jaar en koelinstallaties die ozonvervuilend koelmiddel gebruiken vervangen worden door een recent model. Gedetailleerde info hierover, alsook de uitzonderingen hierop kan je hier vinden. Naast de renovatieplicht is er ook een minimaal label verplicht binnen de 5 jaar. Dit heeft betrekking op het aandeel hernieuwbare energie, er wordt dus verwacht dat er binnen de 5 jaar een minimale inspanning wordt gedaan om minstens 5% (label E) van de totale energie uit hernieuwbare bronnen te halen.

Uiteraard kan mijnEPB jullie hierin begeleiden, naast het opmaken van een EPC NR. Zo kunnen we samen kijken wat de meest rendabele en efficiënte oplossing is.

Concrete uitvoering

Na goedkeuring van de offerte contacteert onze energiedeskundige type D jullie om een afspraak te maken voor bezoek. Om een goed verloop te garanderen vragen wij reeds op voorhand enkele beschikbare documenten op, zoals grondplannen, documentatie over aanwezige isolatie en installaties, energiefacturen zodat het jaarlijks energieverbruik kan ingegeven worden. De energiedeskundige komt daarna ter plaatse om de site te bezoeken, en gaat reeds (deels) zijn analyse invullen in de software. Dit doen we om te vermijden dat we iets over het hoofd zien. Hij neemt ook foto’s van de situatie ter plekke en neemt de meterstanden op.
Na het bezoek blijven wij ook actief de situatie opvolgen, mochten er renovaties en/of wijzigingen voorkomen. Ook moeten jaarlijks verplicht alle meterstanden in het EPC ingevuld worden. Dit kan gewoon via duidelijke foto’s op mail, of we kunnen hiervoor ook ter plaatse komen.

Bent u ontevreden over een keuring door een door AquaFlanders erkende keurder, dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te treden. Komt u er niet uit, dan kunt u via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.’

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be