fbpx

Theoretisch energieverbruik is vaak niet representatief voor werkelijkheid

Jan 2019

Uit recente studies blijkt dat het theoretisch energieverbruik vaak sterk verschilt van het werkelijk energieverbruik. Hierdoor onderschat men vaak de potentiële energiebesparing, terwijl de economische terugverdientijd eigenlijk veel korter is dan voorspeld. Op die manier moeten zuinige energieverbruikers vaak nutteloze investeringen uitvoeren.

Energielabel op basis van theoretisch energieverbruik

Sinds 2002 voerde de Vlaamse regering de EPB en EPC regelgeving in. Nu moet elke woning een energielabel bezitten op basis van het theoretisch energieverbruik. Toch blijkt dat dit theoretisch energieverbruik vaak sterk verschilt van het werkelijke energieverbruik. Men stelde dit vast na een onderzoek in 8100 verschillende woningen.

Op basis van deze berekening bepaalt men de potentiële energieverlaging van thermische investeringen en de economische terugverdientijd van deze installaties. Gezien deze berekening dus vaak sterk verschilt van de realiteit worden vaak verkeerde voorspellingen gedaan. In België en Nederland ontdekte men dat het gemiddelde verbruik 30% lager ligt dan voorspeld. Bij individuele woningen zag men verschillen tot maar liefst 75%!  Een studie in Duitsland, met andere rekenmethoden, leidde tot dezelfde conclusies.

Waarom is er zo’n verschil tussen het berekend en werkelijk verbruik?

Verschillende redenen kunnen dit verklaren:

  • Foutieve inschatting van de energie-efficiëntie van de woning door inaccurate of slechte software
  • Onderschatting van iIsolatiewaarde van massieve muren
  • Thermische efficiëntie van vele (nieuwe) materialen is niet goed in kaart gebracht

Verder is de warmtevraag ook een zeer belangrijke factor. Dit hangt veelal af van het gedrag van de bewoners (de gewenste binnentemperatuur, interieur, kleding, lichamelijke activiteit, …). Bij de berekening vult men hier gewoon een standaardwaarde in.

Kortom, hoge thermische standaarden en energielabels op basis van theoretische berekeningen zijn niet representatief voor het werkelijk verbruik. De energiebesparing is een stuk kleiner dan wordt voorgesteld, en een aanzienlijk deel van de huishoudens moet verplicht nutteloze investeringen doen. Een logische oplossing voor dit probleem zou zijn dat men de energielabels baseert op het werkelijk verbruik.

Wil je meer te weten komen over uw energieverbruik of ben je op zoek naar een geschikte EPB-verslaggever? Surf dan snel naar www.mijnEPB.be voor meer informatie of contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

 

Lees meer: https://solar.lowtechmagazine.com/nl/2018/01/energielabels-verplichten-zuinige-woning-bezitters-tot-nutteloze-investeringen.html

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be