fbpx

Voorkoeling van uw ventilatielucht met een bodemwarmtewisselaar

Jul 2018

Voorkoeling van uw ventilatielucht met een bodemwisselaar

Wanneer te koude ventilatielucht in een ruimte wordt binnengebracht, dan kan dit het comfort in gedrang brengen. Zo is er de mogelijkheid dat er tocht of condens ontstaat, en gaat dit gepaard met warmteverlies. Ongemakken en comfortvermindering door te koude ventilatielucht kunnen voorkomen worden door voorkoeling van de ventilatielucht. Dit kan op verschillende manieren gebeuren en één ervan is door gebruik te maken van een  bodemwarmtewisselaar. Hoe dit precies in zijn werk gaat lees je verder in dit artikel.

voorkoeling-ventilatielucht-MijnEPB

Hoe wordt ventilatielucht voorgekoeld?

Een systeem met een bodemwarmtewisselaar werkt gelijklopend met het systeem van grondbuizen maar bevat één belangrijk verschil. Het is hier namelijk niet de ventilatielucht die door de buizen gaat maar een vloeistof. Vaak is deze vloeistof een mengsel van water en glycol en bevindt die zich in een gesloten lus. Met behulp van de warmtewisselaar wordt de vloeistof in contact gebracht met de aangevoerde lucht en op die manier wordt alles afgekoeld.

Voordelen

Het systeem met de warmtewisselaar geeft meteen ook een duidelijk beeld van wat de voordelen zijn ten opzichte van een systeem met buizen. Op vlak van hygiëne krijgt het warmtewisselaarsysteem meteen een flinke voorsprong want de buizen moeten niet geïnspecteerd kunnen worden en mogen dus kleiner zijn. Ook de oppervlakte die men nodig heeft is veel kleiner dan bij het kiezen voor buizen. De bodemwisselaar kan zelfs verticaal geplaatst worden en er moet geen plaats voor een aanzuigopening voorzien worden in de tuin.

Nadeel

Om de vloeistof rond te pompen in de bodemwisselaar is een pomp nodig, die op zijn beurt uiteraard ook terug energie verbruikt. De warmtewisselaar en de voorzieningen voor de condensafvoer vragen eveneens wat installatieruimte.

Actieve of passieve koeling

Actieve koeling staat in de volksmond gekend als “airco”. Het is perfect mogelijk om met deze vorm van actieve koeling te hanteren als voorkoeling maar men moet rekening houden met het feit dat soortgelijke systemen allesbehalve energiezuinig zijn. De focus verschuift dus meer en meer naar passieve voorkoelingssystemen waar gewerkt wordt met grondbuizen, een bodemwisselaar of verdampingskoeling. Deze laatste wordt vooral toegepast in de niet-residentiële sector.

Ben je geïnteresseerd in dit soort energiebesparende systemen of heb je vragen omtrent uw eigen energieverbruik? Neem dan gerust een kijkje op onze website (www.mijnepb.be) voor meer informatie of contacteer ons voor vrijblijvend advies op maat.

Foto: https://sole-ewt.de/en/sytembeschreibung/

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be