fbpx

Hergebruik van ventilatielucht

Nov 2015

Recirculatie = Hergebruik van binnenlucht

Soms is de verhouding tussen toevoerdebieten en afvoerdebieten te groot om deze op een te verantwoorden manier in balans te brengen. Zo zijn de toevoerdebieten bijna altijd groter dan de afvoerdebieten. Men kan in dit geval binnenlucht hergebruiken, in dat geval spreekt men van recirculatie. Zo kan een apart kanaal voorzien worden (met aparte ventilator) vanuit bvb. de slaapkamer naar de woonkamer.

  • Overdag slaapt niemand en mag de ongebruikte lucht in slaapkamer worden gebruikt voor de woonkamer
  • ‘s Nachts is niemand in de woonkamer en mag de gebruikte lucht in de slaapkamer worden gemengd met de ongebruikte lucht in de woonkamer

Recirculatieventilator

Door het plaatsen van een recirculatieventilator kan de ventilatie-unit kleiner (=goedkoper) worden.

Een keuze maken voor een recirculatieventilator is niet evident. Een gewone buisventilator is luid. Ook moet een iets complexere studie gemaakt worden voor het dimensioneren van alle debieten en buizen.

Soms wordt een ventilator van een C-systeem gebruikt in de laagste stand. Zo’n systeem heeft een zeer stille gelijkstroommotor, laag verbruik en de debieten vallen binnen de dimensionering voor recirculatie. Het neemt wel wat plaats in beslag.

Het meest geschikte alternatief is een kanaalventilator die werkt op gelijkstroom. Deze heeft geen negatieve invloed op het E-peil, is geluidsarm en neemt weinig plaats in.

Recirculatie ventilator

Geen recirculatie

Wanneer de toevoerdebieten veel groter zijn dan de afvoerdebieten, dan wordt vaak het afvoerdebiet verhoogt. Men gaat dan in de badkamer geen 50 m³/u maar 100 m³/u gaan afvoeren. Dit zorgt voor heel wat extra warmteverlies, een zwaarder ventilatiesysteem en een grote verbruik.

Lees meer: Alles over de ventilatieverslaggever

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be