fbpx

Enkel glas wordt verboden – minimale glasnorm

Jul 2016

Minimale glasnorm = enkel glas wordt verboden

Wanneer na 2020 een woning zal worden verhuurd, dan zal deze naast de dakisolatienorm ook moeten voldoen aan de minimale glasnorm. Concreet betekent dit wanneer er nog enkel glas zit in een woning die wordt verhuurd, er strafpunten worden toegekend. Van zodra een bepaald aantal strafpunten bereikt wordt, dan mag de woning niet meer verhuurd worden. Enkel glas wordt in veel gevallen dus verboden.

Enkel glas binnenkort verboden - Minimale glasnorm - MijnEPB

 

Snelle invoering van minimale glasnorm

Vanaf 2020 zullen gefaseerd strafpunten worden toegekend bij aanwezigheid van enkel glas in woonlokalen (= leefruimte, keuken en slaapkamer) of badkamer. De fasering verloopt dus iets sneller dan bij de dakisolatienorm, maar er zal normaal gezien wel nog 3,5 jaar verlopen tussen de definitieve beslissing van de Regering en de inwerkingtreding van de vereiste (periode 2016-2019).

 

Minimale woonkwaliteit

Het normenkader van de Vlaamse Wooncode is door de jaren heen mee geëvolueerd met wat we maatschappelijk als een minimale woningkwaliteit voor menswaardig wonen beschouwen. De kwaliteitsnormen zijn dus inherent wel enigszins dynamisch, maar moeten tegelijk minimaal blijven. Zoals bij de dakisolatienorm het geval is, zal ook hier gesensibiliseerd moeten worden om in het geval het enkel glas wordt vervangen, meteen te gaan voor de norm uit de langetermijndoelstelling.

 

U-waarde van glas in minimale glasnorm

De werkgroep meent dat de invoering van strafpunten voor de aanwezigheid van enkel glas een goede aanzet is. Ze wijst wel op het grote belang van sensibilisering en ondersteunend beleid, opdat eigenaars die het enkel glas vervangen dat meteen zouden doen in overeenstemming met de langetermijndoelstelling of renopact. De vensters bestaande uit de profielen en beglazing samen moeten voldoen aan een Umax= 1,5 W/m².K. Enkel het glas moet voldoen aan 1,1 W/m².K.

 

Bron: ontwerpnota renopact VEA

Foto: www.chatfieldcourt.com

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be