fbpx

  Enkel glas wordt verboden – minimale glasnorm

  Jul 2016

  Minimale glasnorm = enkel glas wordt verboden

  Wanneer na 2020 een woning zal worden verhuurd, dan zal deze naast de dakisolatienorm ook moeten voldoen aan de minimale glasnorm. Concreet betekent dit wanneer er nog enkel glas zit in een woning die wordt verhuurd, er strafpunten worden toegekend. Van zodra een bepaald aantal strafpunten bereikt wordt, dan mag de woning niet meer verhuurd worden. Enkel glas wordt in veel gevallen dus verboden.

  Enkel glas binnenkort verboden - Minimale glasnorm - MijnEPB

   

  Snelle invoering van minimale glasnorm

  Vanaf 2020 zullen gefaseerd strafpunten worden toegekend bij aanwezigheid van enkel glas in woonlokalen (= leefruimte, keuken en slaapkamer) of badkamer. De fasering verloopt dus iets sneller dan bij de dakisolatienorm, maar er zal normaal gezien wel nog 3,5 jaar verlopen tussen de definitieve beslissing van de Regering en de inwerkingtreding van de vereiste (periode 2016-2019).

   

  Minimale woonkwaliteit

  Het normenkader van de Vlaamse Wooncode is door de jaren heen mee geëvolueerd met wat we maatschappelijk als een minimale woningkwaliteit voor menswaardig wonen beschouwen. De kwaliteitsnormen zijn dus inherent wel enigszins dynamisch, maar moeten tegelijk minimaal blijven. Zoals bij de dakisolatienorm het geval is, zal ook hier gesensibiliseerd moeten worden om in het geval het enkel glas wordt vervangen, meteen te gaan voor de norm uit de langetermijndoelstelling.

   

  U-waarde van glas in minimale glasnorm

  De werkgroep meent dat de invoering van strafpunten voor de aanwezigheid van enkel glas een goede aanzet is. Ze wijst wel op het grote belang van sensibilisering en ondersteunend beleid, opdat eigenaars die het enkel glas vervangen dat meteen zouden doen in overeenstemming met de langetermijndoelstelling of renopact. De vensters bestaande uit de profielen en beglazing samen moeten voldoen aan een Umax= 1,5 W/m².K. Enkel het glas moet voldoen aan 1,1 W/m².K.

   

  Bron: ontwerpnota renopact VEA

  Foto: www.chatfieldcourt.com

  Contacteer ons per telefoon voor een vrijblijvende offerte 0497 53 84 10

  Contacteer ons per mail voor een vrijblijvende offerte info@moduul.be