fbpx

Deze overeenkomst omvat volgende diensten en/of attesten

 • Uitvoeren van een blowerdoortest: meting bij onder- en bij overdruk van het gebouw in zijn totaliteit
 • Berekening van het debiet en het aantal luchtwisselingen
 • Opsporen van grote luchtlekken: lokalisatie van kieren en openingen waar het gebrek in de luchtdichtheid zich manifesteert
 • Mondeling advies voor verbetering van bepaalde tekortkomingen
 • Gebruik van apparatuur, materiaal, werkuren en verplaatsing
 • Opmaken van een proefverslag
 • Attest kwaliteitskader

Niet inbegrepen is:

 • Het aanbrengen van verbeteringen aan de luchtdichtheid.
 • Voorafgaandelijke werfbezoek(en).

Blowerdoortest

De meting wordt uitgevoerd met een erkend blowerdoortoestel, bij voorkeur in te bouwen in de meest luchtdichte opening. Gewenste afmetingen: een opening van minimaal 70 cm en maximaal 130 cm breedte en minimaal 115 cm en maximaal 240 cm hoogte. De diepte (dikte) van de openingen dient minstens 2,5 cm te zijn. 

De apparatuur bestaat in wezen uit een geijkte ventilator met regelbare snelheid waarmee een onder- of overdruk wordt opgebouwd van 50 Pa. Door omrekening kan het luchtvolume en het aantal luchtwisselingen per uur worden berekend. Maximaal debiet: 8.500 m³ /uur per ventilator. 

 

Belasting van het gebouw

De bij de meting uitgeoefende luchtdrukken van ±25 tot ±70 Pa stemmen overeen met de winddruk uitgeoefend op het gebouw bij windsnelheden tussen 5 en 12 m/s (15 tot 35 km/u of 3 tot 7 Beaufort). 50 Pa stemt overeen met 5 mm waterkolom; 1 m² gebouwoppervlak wordt belast met 5 kg. 

 

Meetresultaten

Conform het lastenboek worden volgende meetresultaten berekend:

 • het aantal luchtwisselingen per uur van het verwarmde volume bij een proefdruk van 50 Pa (n50 in 1/h)
 • de v50-waarde (in m³/uur/m²)
 • de totale luchtvolumestroom per uur bij 50 Pa

 

Becommentariëring van de luchtlekken

Voor verder onderzoek wordt het te testen gebouwdeel onderworpen aan een onderdruk van 50Pa. 

 

Randvoorwaarden voor een standaardmeting

NBN D50-001 en NBN EN 13829

Voor een geldige meting met bewijskracht is het belangrijk de planning van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden en het ogenblik van de meting op elkaar af te stemmen.  Het gebouw moet zich in een toestand bevinden die in sterke mate overeenstemt met de normale gebruikstoestand. Alle bouwonderdelen en bouwelementen die een duidelijke invloed hebben op de luchtdichtheid, moeten aangebracht zijn:

 • De pleister op massieve buitenmuren moet aangebracht zijn.
 • De luchtdichtingslaag moet aangebracht zijn bij de lichte constructies.
 • De bouwelementen moeten luchtdicht op elkaar aangesloten zijn (buitenschrijnwerk).
 • Alle doorboringen in de gebouwschil voor elektriciteit, sanitair, CV, verluchting enz. moeten uitgevoerd zijn.
 • Geen tijdelijke fixaties: schrijnwerk, luiken, platen en dergelijke horen permanent gefixeerd te zijn. 

Daartegenover staat dat de test mogelijk kan worden uitgevoerd onafhankelijk van de volgende bouwwerkzaamheden:

 • aanbrengen van buitenbepleistering, al dan niet op gevelisolatie, gevelsteen, gevelbekleding, etc..
 • aanbrengen van vloerisolatie, chape en vloerbekleding
 • inbouwen van sanitair en toebehoren, op voorwaarde dat de doorboringen reeds werden aangebracht
 • montage van stopcontacten en dergelijke, indien deze niet in de luchtdichte schil ingebouwd worden

Randvoorwaarden voor een meting met het oog op het aanbrengen van verbeteringen

Alle plaatsen, waarvan op basis van ervaring kan vermoed worden dat ze aanleiding kunnen geven tot belangrijke luchtlekken, moeten nog bereikbaar zijn, opdat na uitvoering van de test nog verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht. Dat betekent dat bij lichte constructies als houtskeletbouw en hellende daken de binnenbekleding en de eventuele tweede isolatielaag in de leidingenspouw nog niet aangebracht mogen zijn.

 

Voorbereidende werken, vooraf uit te voeren door de opdrachtgever

Volgende zaken dienen in orde gebracht te worden vóór de aanvang van de meting:

 • verwijderen van as uit kachels, open haarden, verbrandingsketels, …
 • doven van alle niet-elektrische verwarmingstoestellen (verwarmingsketels, boilers, ovens, …)
 • vullen van alle sifons van aflopen; is dit niet mogelijk dient de afloop luchtdicht te worden afgekleefd
 • sluiten (maar niet speciaal afkleven) van alle openingen in de buitenschil die normaal dicht zijn: 
  • venster- en deuropeningen
  • afsluitbare aansluitingen van kachel of open haard (schouw, toevoerlucht, …)
  • kleppen van brievenbus, dampkap, …
 • sluiten (maar niet speciaal afkleven) van alle binnendeuren, luiken, … die verbinding geven met vertrekken die niet in de meting worden betrokken (onverwarmde kelder, onverwarmde zolders, …)
 • sluiten (maar niet speciaal afkleven) van alle deuren van inbouwkasten en dergelijke die normaal gesloten zijn
 • volledig afdichten van toe- en afvoeren in de buitenschil van de mechanische verluchting- of luchtverwarmingsinstallatie
 • openen van de binnendeuren tussen alle vertrekken die in de meting worden betrokken
 • berekenen van het netto volume van de delen van het gebouw die gemeten worden

 

Op de dag van de meting

 • Alle te meten lokalen dienen vrij toegankelijk te zijn gedurende de volledige duur van de meting.
 • In alle te meten lokalen dient voldoende verlichting aanwezig te zijn.
 • Er dient een elektrische aansluiting 220V voor 1000 watt per ventilator aanwezig te zijn.
 • Voor het lokaliseren van luchtlekken in hoge lokalen dient een ladder aanwezig te zijn.
 • Het dak moet toegankelijk zijn.
 • Regen en/of vocht op daken en muren kunnen de testresultaten beïnvloeden.
 • Voor de nauwkeurigheid is het belangrijk dat de test wordt uitgevoerd bij windsnelheden onder 4 Beaufort.

 

Planning en meerkosten

 • Twee weken op voorhand dient er in overleg een datum afgesproken te worden. Bij annuleren van de afspraak de dag voordien of de dag zelf wordt een kost van €75 excl. BTW doorgerekend.  
 • Indien de blowerdoortest niet kan doorgaan omdat de constructie zelf nog niet voldoende luchtdicht is (bv. door het ontbreken van een kelderdeur of zolderluik), dan wordt een transportkost van €75 excl. BTW doorgerekend als uw woning zich binnen een straal van 60 km van ons kantoor bevindt. Voor woningen die zich buiten deze straal bevinden zal er nog een extra kost bijkomen à 0,65€/km.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be