fbpx

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving voor aanvang van de bouwwerken wordt opgemaakt in opdracht van een architect, bouwheer, buur of aannemer. Deze plaatsbeschrijving is belangrijk en moet nauwkeurig worden opgemaakt.

Een plaatsbeschrijving moet nadat de werken zijn uitgevoerd kunnen aantonen dat eventuele schade aan de beschreven woning al dan niet het gevolg is van de werken die werden uitgevoerd.

Verplicht bij ABR-polis?

Bij het afsluiten van een ABR-polis voor het bouwen van een nieuwbouw of voor afbraak van een oude woning, kan de verzekeringsmaatschappij zijn klant verplichten om een plaatsbeschrijving op te maken.

 

Nazicht bestaande schade

Ter plaatste wordt nauwkeurig gekeken of er al dan niet bestaande schade is aan de woning. Dit kunnen bestaande barsten zijn, maar ook vochtschade, schimmel, inzakkingen, etc… . Alles wordt gefotografeerd zodat de lengte en breedte van deze barsten en/of grootte van de plekken duidelijk wordt.

 

Wat wordt gecontroleerd?

Alle vertrekken worden nagezien. Zowel muren, plafonds, ramen en vloer worden beschreven. Ook van de buitengevels worden er foto’s genomen en worden ze onderworpen aan een nazicht op gebreken. De beschrijving wordt aangevuld met foto’s met vermelding in de plaatsbeschrijving.

 

Voorlegging aan betrokken partijen

Dit verslag worden door de expert opgestuurd naar de betrokken partijen.

De plaatsbeschrijving moet worden opgemaakt voor aanvang van de werken. Voor complexere zaken of bij complicaties met aannemers kan na elke fase van het bouwproces en bijkomende plaats beschrijving worden opgemaakt.

 

Einde werken

Nadat de werken zijn afgerond kan er nog een laatste plaatsbeschrijving worden opgemaakt van de naburige woningen. Dit wordt ged9aan om achteraf niet aansprakelijk gesteld te worden voor geleden schade en om discussies te voorkomen.

 

 

Vragen?

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be