fbpx

Asbestinventaris

Het doel van een asbestinventaris is om de betrokken personen deskundig te informeren en te sensibiliseren. De verslaggever inventariseert de aanwezige asbest. Tot slot brengen we ook de risico’s en de manier om de asbest te verwijderen in kaart.

Daarnaast omvat de asbestinventaris ook een gedetailleerd beheersplan voor de asbesthoudende materialen. Deze asbestinventaris geeft aan welke asbesttoepassingen de eigenaar moet aanpakken of saneren. Mogelijks kan je de asbest ook behouden mits het nemen van passende preventiemaatregelen (denk bvb. aan inkapselen).

Asbest houdt risico's in. Een asbestinventaris brengt deze in kaart.

Werkwijze

Eerst wordt allerhande relevante informatie van het gebouw opgevraagd. Hierna kan het bezoek ter plaatse doorgaan. Uiteindelijk kan een duidelijk verslag worden opgemaakt met volgende gegevens:

  • De toepassing waarin asbest is verwerkt.
  • Een beoordeling van de toestand van het asbest of van het asbesthoudende materiaal.
  • De werkzaamheden die aanleiding geven tot blootstelling aan asbest:
    • Een algemeen overzicht van het aanwezige asbest of de asbesthoudende materialen
    • Een algemeen overzicht van de bouwdelen, de machines en de installaties die moeilijk bereikbaar zijn. Voorwaarde is dat deze in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest.
    • Per lokaal of bouwdeel of per arbeidsmiddel of beschermingsmiddel.

Tot slot volgt dan de overhandiging van de asbestinventaris en bijhorend beheersplan aan opdrachtgever.

 

Stalen nemen van asbest

Tijdens het bezoek ter plaatse kan geopteerd worden om bepaalde stalen te nemen van materialen waarover twijfel is. Deze staalanalyses worden door externe erkende laboratoria uitgevoerd.

 

Prijs asbestinvenatris

De prijs voor de opmaak van de asbestinventaris is afhankelijk van een aantal factoren. Vooral de grootte en de complexiteit van het geheel zal bepalend zijn. Aarzel zeker niet om een vrijblijvende offerte op te vragen.

Vragen?

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be