fbpx

Archeologienota

Sinds 1 juni 2016 ben je bij de aanvraag van een omgevingsvergunning in bepaalde gevallen verplicht een archeologienota toe te voegen. In de archeologienota, opgesteld door een erkend archeoloog, wordt het archeologisch potentieel van jouw terrein onderzocht en maatregelen voorgesteld om met het al dan niet aanwezige archeologisch erfgoed om te gaan bij het realiseren van jouw bouwplannen.

Is een archeologienota verplicht?

Een archeologienota is verplicht wanneer het project:

  • zich situeert in een beschermde archeologische site, of
  • een perceeloppervlakte heeft van 3000 m² of meer, met een bodemingreep van minstens 1000 m², of
  • gelegen is in een vastgestelde archeologische zone en een perceeloppervlakte heeft van 300 m² of meer, met een bodemingreep van minstens 100 m².

Via het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed kan je nagaan of jouw terrein zich bevindt in een beschermde archeologische site, in een vastgestelde archeologische zone of in een gebied zonder archeologisch potentieel.

Hoe verloopt het archeologisch traject?

Wanneer je verplicht bent om een archeologienota toe te voegen aan jouw vergunningsaanvraag, stel je een erkend archeoloog aan die een archeologisch vooronderzoek uitvoert. Dit start met een bureauonderzoek van bestaande historische en cartografische bronnen en kan aangevuld worden met een terreinonderzoek (zoals boringen of proefsleuven).

Onze ervaring: Tijdens een proefputten-onderzoek op de markt in Deinze. Graaft een van onze nieuwe collega’s een middeleeuws gevlochten beschoeiing van een oude drenkpoel op. (Foto:  Martin De Baerdemaeker)

Archeologisch onderzoek
  • Archeologienota

Op basis van dit vooronderzoek maakt de archeoloog een archeologienota op. Hierin maakt hij of zij een inschatting van het archeologisch potentieel van het projectgebied. Daarnaast wordt ook gekeken naar de impact van de geplande werken op het bodemarchief. Ten slotte worden maatregelen voorgesteld om met de aanwezige archeologische resten om te gaan.

 

  • Vrijgave perceel

Indien het niet mogelijk is om het archeologische erfgoed te vrijwaren door bijvoorbeeld de bouwplannen of de uitvoeringswijze aan te passen, dan zal een archeologische opgraving geadviseerd worden. Heeft jouw terrein geen archeologisch potentieel of hebben de geplande werken geen impact op het bodemarchief, dan wordt het projectgebied vrijgegeven zonder verdere maatregelen.

 

  • Archeoloog meldt archeologienota online aan

De archeoloog meldt de archeologienota via het digitaal archeologieportaal bij het agentschap Onroerend Erfgoed of de erkende onroerenderfgoedgemeente. Binnen een termijn van 15 kalenderdagen beslissen zij of ze akte nemen van de archeologienota en kan je de archeologienota bij jouw bouwaanvraag voegen. De vergunningverlenende overheid zal een voorwaarde opnemen in de omgevingsvergunning dat je de maatregelen uit de archeologienota moet uitvoeren voor de start van de werken.

Wie betaalt de kosten van het archeologisch onderzoek?

In principe draagt de bouwheer de kosten van het archeologisch onderzoek. Indien je een occasionele bouwer bent, die de kosten van het archeologisch onderzoek niet kan doorrekenen of spreiden over meerdere bouwprojecten (zoals een natuurlijk persoon, een kleine onderneming of een kleine vereniging) kan je een premie aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

Hoeveel kost een archeologienota?

Uitgebreide info over de archeologienota, het archeologisch traject en de financiële tegemoet-komingen vind je op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Interesse in een archeologienota? Vraag gerust even een offerte op bij MijnEPB. Of indien er vragen zijn neem gerust contact op met nikki@mijnepb.be of telefonisch via 09 226 12 33.

Offerte aanvragen:

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be