fbpx

Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen ingediend vanaf 01/01/2016 is het verplicht voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties om een ventilatieverslaggever aan te stellen. Bij gewone renovaties zijn de eisen minder streng en is hiervoor geen aparte verslaggeving nodig. De eisen worden bekeken en vermeld in het EPB-advies. De ventilatieverslaggeving bestaat uit 2 grote onderdelen, het voorontwerp en de meting.

Het ventilatievoorontwerp

Nadat de bouwheer zijn voorkeur voor een bepaald systeem heeft bezorgd, kan de ventilatieverslaggever een voorontwerp opmaken. Deze verslaggever hoort erkend te zijn bij een kwaliteitskader zodat ze het voorontwerp kunnen indienen. De referentiecode van het ingediende ventilatievoorontwerp moet worden ingegeven in de EPB-software.

Naast ventilatieverslaggeving verzorgen wij ook EPB-verslaggeving. Hierdoor houden wij rekening met bepaalde zaken die ook een positieve invloed hebben op het E-peil zoals bijvoorbeeld de reductiefactor en het balanceren van het D-systeem.

Het voorontwerp is een plan waarop visueel wordt voorgesteld hoeveel debiet er nodig is in elke ventilatieplichtige ruimte. Ook zie je waar doorstroomopeningen verplicht zijn. Indien een C-systeem wordt geplaatst staan ook de raam- of muurroosters hierop vermeld. Daarnaast bevat ons voorontwerp ook extra informatie omtrent de plaatsing van de ventielen, de meting en andere zaken die u als bouwheer kunnen verder helpen.

Doorheen het bouwproces staan wij ook steeds klaar om u verder te adviseren wanneer er vragen optreden.

 

De ventilatiemeting

Wij komen als erkende ventilatieverslaggever ter plaatse om de meting uit te voeren. Dit kan ook in combinatie met een blowerdoortest. De ventilatiemeting bestaat uit verschillende onderdelen, afhankelijk van welk systeem u plaatste. De meest voorkomende 3 zijn:

  • Doorstroomopeningen
  • Regelbare toevoeropeningen (raam- en/of muurroosters)
  • Mechanische ventilatie

De opmeting wordt gerapporteerd bij een kwaliteitskader. Hieruit wordt dan een ventilatieprestatieverslag opgemaakt als stavingstuk voor de EPB-eindaangifte.

Voor meer informatie, zie “Ventilatiemeting

Voordat we de meting kunnen uitvoeren, moet u ervoor zorgen dat het ventilatiesysteem werd ingeregeld.

 

Rol van de ventilatieverslaggever

De rol van de ventilatieverslaggever is cruciaal in het proces om tot een goed werkend ventilatiesysteem te komen. Vanaf het initiële ontwerp tot de uiteindelijke meting, beoordeelt en verifieert de ventilatieverslaggever de correctheid van de ventilatieplannen, zorgt voor de naleving van de regelgeving, en controleert of het systeem efficiënt en effectief functioneert.

 

Offerte?

Wenst u graag offerte voor de ventilatieverslaggeving? Geef ons snel een seintje en ontvang een vrijblijvende offerte!

 

Vragen?

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be