fbpx

Ventilatiemeting

De ventilatiemeting bestaat uit verschillende onderdelen afhankelijk van welk systeem u plaatste. De verslaggever komt ter plaatse om deze te rapporteren. De meest voorkomende 3 zijn:

  • Doorstroomopeningen
  • Regelbare toevoeropeningen (raam- en/of muurroosters)
  • Mechanische ventilatie

Na het uitvoeren van de ventilatiemeting, bezorgt de ventilatieverslaggever u het ventilatieprestatieverslag.

 

Doorstroomopeningen

De ventilatieverslaggever meet de spleten onderaan de binnendeuren of de EPB-aanvaarde deurroosters en rapporteert deze bij het kwaliteitskader. Deze spleet moet minstens 70 cm² zijn, uitgezonderd keuken (minstens 140 cm²). Een spleet die lager is dan 0,5 cm wordt automatisch aanzien als nulmeting.

Indien op het moment van de meting geen binnendeuren aanwezig zijn, geeft de verslaggever de deuropening als doorstroomopening aangezien deze de werkelijke toestand moet rapporteren. Let hierbij op dat een EPB-verslaggever op het moment van de EPB-eindaangifte ook de werkelijke toestand moet rapporteren. Dus indien de binnendeuren geplaatst worden tussen de ventilatiemeting en eindaangifte, zullen de doorstroomopeningen nog opgemeten moeten worden door een erkend persoon.

 

Regelbare toevoeropeningen

De ventilatieverslaggever meet de raam- of muurroosters op en controleert het merk en type van deze roosters. Deze rapporteert hij bij het kwaliteitskader. Dit is enkel van toepassing bij systeem C, C+ en A.

Let op dat er steeds roosters geplaatst moeten worden die voldoen aan de EPB-eisen. Elk roosters moet gedimensioneerd zijn voor een maximaal drukverschil bij 2 Pascal. De debieten moeten bepaald zijn aan de hand van een laboratoriummeting zoals vermeld in NBN EN 13141-1: 2004. Daarnaast moet de vrije doorsnede van de opening manueel of automatisch geregeld worden, hetzij continue, hetzij met minstens 3 tussenstanden tussen gesloten en open (minstens 5 standen in totaal).

Twijfelt u of de roosters al dan niet EPB-aanvaard zijn? Wij geven bij (of na) de opmaak van het ventilatievoorontwerp hier graag advies over!

 

Mechanische ventilatie

De ventilatieverslaggever meet de werkelijke ventilatiedebieten op. Dit voor zowel afvoer/extractie als toevoer/pulsie (indien aanwezig). Deze debieten worden gerapporteerd bij het kwaliteitskader.

Om te zorgen dat de minimumdebieten behaald worden, moet het ventilatiesysteem worden ingeregeld. Dit betekent dat het totale toevoerdebiet gelijk moet zijn als het afvoerdebiet.

Daarnaast meet de verslaggever, indien mogelijk, het vermogen en de spanning van het toestel op. Dit kan een positief effect hebben op het E-peil.

De ventilatiemonden moeten toegankelijk zijn voor de verslaggever om deze te kunnen rapporteren. Dit wil zeggen dat er minstens een vlakke ruimte van 36x36cm moet zijn om het meettoestel correct te kunnen plaatsen. De ventilatie unit moet ook bereikbaar zijn. De bouwheer is tevens verantwoordelijk voor het voorzien van propere of eventuele nieuwe filters.

Ventilatieprestatieverslag

Indien alle nodige onderdelen werden opgemeten, kan de ventilatieverslaggever het ventilatieprestatieverslag genereren bij het kwaliteitskader. Dit is een stavingstuk voor de EPB-verslaggeving.

Mochten er bepaalde onderdelen niet in orde zijn, dienen wij de meting niet in alvorens de bouwheer de kans te geven aanpassingen uit te voeren.

Offerte?

Wenst u graag offerte voor de ventilatiemeting? Geef ons snel een seintje en ontvang een vrijblijvende offerte!

Vragen?

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be