fbpx

Haalbaarheidsonderzoek in grote gebouwen

Voor nieuwe gebouwen die groter zijn dan 1000 m² (bruikbare vloeroppervlakte) is het verplicht een haalbaarheidsonderzoek op te maken uiterlijk binnen één maand na de goedkeuring van de bouwvergunning. Afhankelijk van de functie en de grootte van het gebouw wordt bepaald welke technieken er onderzocht moeten worden. De te onderzoeken technieken werden zodanig geselecteerd dat de kans heel groot is dat de toepassing effectief haalbaar is.

 

Doel haalbaarheidsstudie

De bedoeling is vooral de bouwheren te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen. Het is in het belang van de bouwheer om het onderzoek al tijdens de ontwerpfase te laten uitvoeren, zodat alle resultaten nog in het definitieve ontwerp integreerbaar zijn.

 

Voor welke gebouwen moet een haalbaarheidsonderzoek gebeuren?

  • nieuw op te richten (deel van een) gebouw > 1000 m² (indien het project binnen één bouwvergunningsaanvraag meerdere gebouwen omvat, moeten de bruikbare vloeroppervlakken samengeteld worden. Als referentie voor de vloeroppervlakte van een gebouw kan men uitgaan van de totale oppervlakte van een gebouw die gerapporteerd wordt aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek (A7 in het NIS-formulier). Hier wordt als definitie genomen “de som van de oppervlaktes van de verschillende niveaus, berekend tussen de buitenmuren, de oppervlakte ingenomen door de muren zelf inbegrepen”.
  • stedenbouwkundige vergunning aangevraagd na 31 januari 2008.
  • het gebouw of de betreffende delen worden verwarmd om ten behoeve van mensen een specifieke binnentemperatuur te bekomen (dus vb. geen parkings).

 

Welke technieken moeten onderzocht worden?

De te onderzoeken technieken worden in functie van de gebouwbestemming en de bruikbare vloeroppervlakte aangegeven in de tabel in Bijlage I van het Ministerieel besluit. Voor de volledige oppervlakte van het project (ook als het uit verschillende gebouwen bestaat) wordt uitgegaan van die bestemming die het grootste deel van de volledige oppervlakte inneemt. Voor de gebouwbestemming worden dezelfde bestemmingstypes gebruikt als voor de energieprestatieregelgeving:

Haalbaarheidsstudie zonnepanelen

Er wordt zeer gedetailleerd bepaald wat het verbruik van het gebouw zal zijn. Eens dit gekend is kan een dimensionering gemaakt worden van de PV-installatie. Dit wordt nauwkeurig bepaald waarbij er rekening wordt gehouden met het aantal zon-uren per jaar. Wanneer de dimensionering af is wordt de kosten-baten analyse gemaakt. In deze kosten-baten analyse wordt berekend wat de investeringskost is, de onderhoudskost, de eventuele groene stroomcertificaten, de jaarlijkse besparing en uiteindelijk de terugverdientijd.

Haalbaarheidsstudie biomassaketel

Naast het haalbaarheidsonderzoek voor stadsverwarming of koeling, warmtekrachtkoppeling, zonneboiler, PV-panelen en warmtepomp KWO wordt er ook een studie gemaakt voor een biomassaketel. Ook hier wordt opnieuw de warmtevraag in kaart gebracht zodat de ketel kan worden gedimensioneerd. Dit zowel voor verwarming als voor sanitair warm water. Uit de kosten-baten analyse volgt de jaarlijkse energiekost en uiteindelijk de terugverdientijd.

 

Bron afbeelding: http://www.ohioenergysupplier.com

Vragen?

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be