fbpx

WATERKEURINGEN IN BELGIË VOOR KLASSE C

Waterkeuringen in België zijn verplicht voor elke nieuwe sanitaire installatie. Dit zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Tijdens deze keuring wordt gekeken naar de terugslagkleppen, kranen, toestellen, gebruik van regenwater en afvoeren. Hieronder zullen we dieper ingaan op de verschillende soorten water die moeten worden gekeurd en waarom deze keuringen zo belangrijk zijn.

Verschillende soorten waterkeuringen:

Drinkwater

Drinkwater moet aan strikte normen voldoen om veilig te zijn voor consumptie. Tijdens de keuring wordt gekeken of de installatie voldoet aan deze normen en of er geen lekken of besmettingen aanwezig zijn.

Regenwater

Regenwater wordt vaak gebruikt voor toepassingen zoals doorspoelen van een toilet en tuinirrigatie. Tijdens de keuring wordt gekeken of de installatie voldoet aan de normen voor het gebruik van regenwater en of er geen lekken of besmettingen aanwezig zijn.

Nabi

De niet-aangesloten binneninstallatie in een onroerend goed bestaat uit:

  • Huishoudelijk leidingnet: de kranen en de leidingen, fittingen en toestellen die geïnstalleerd worden tussen de kranen die gewoonlijk gebruikt worden voor menselijke consumptie en het privaat waternetwerk.
  • Systemen en toestellen die met het huishoudelijk leidingnet verbonden zijn.

De niet-aangesloten binneninstallatie met water bestemd voor menselijke consumptie dat NIET komt van het openbaar waternetwerk. Dit gezuiverde water moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor water bestemd voor menselijke consumptie. De waterleverancier / waterwinner is – net zoals het waterbedrijf – verplicht het water te controleren.

(Werkopdracht niet-aangesloten binneninstallatie)

Waterkeuringen zijn belangrijk omdat ze ervoor zorgen dat uw sanitaire installatie veilig is voor gebruik. Leidingen en toestellen die niet in orde zijn, kunnen leiden tot besmettingen of lekkages. Bovendien kan een ongekeurde installatie leiden tot boetes of zelfs juridische problemen.

Wanneer een keurder je waterinstallatie niet-conform verklaard heeft, dient er nadien een herkeuring te gebeuren. Je ontvangt een digitaal keuringsattest waarop het resultaat staat van de keuring van je sanitaire binneninstallatie. Dit keuringsattest hou je zelf bij, samen met de toestellenlijst en het uitvoeringsplan.

Bent u ontevreden over een keuring door een door AquaFlanders erkende keurder, dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te treden. Komt u er niet uit, dan kunt u via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.’ 

Aquaflanders is verantwoordelijk voor de keuring.

 

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be