fbpx

Wat is een zonneboiler? Is dat nog interessant?

Oct 2022

Wat is een zonneboiler?

Via een zonneboiler ga je via zonne-energie warmte opwekken die instaat voor het sanitair warm water.

Grofweg zijn er twee beweegredenen om een zonneboiler te overwegen.

  • Enerzijds is er de ecologisch kant: een zonneboiler zorgt voor minder gasverbruik, dus minder uitstoot van CO2.
  • Anderzijds is er de financiële zijde. Hoeveel winst haal je uit een zonneboiler? Deze rekensom is voor elk huishouden verschillend.

Via dit artikel willen we je de tools aanbieden om zelf een inschatting te kunnen maken. Wanneer we spreken over financiële kosten worden milieukosten steeds buiten beschouwing gelaten.

Zonneboiler-MijnEPB

Hoeveel kost een zonneboiler?

De kosten van een zonneboiler liggen rond de €5000 a €6000. Wel kan je in sommige gevallen beroep doen op een premie.

 

Wat is de levensduur van een zonneboiler?

Je mag ervan uitgaan dat een zonneboiler ongeveer 30 jaar meegaat.

Het is wel aangewezen om je glycol om de 6 à 10 jaar te vervangen. Zo kan je de levensduur verlengen.

 

Kan een zonneboiler instaan voor het volledige sanitair warm water?

Neen, helaas niet. Een dekkingsgraad van 100% is niet mogelijk. Reken erop dat een zonneboiler kan instaan voor 40 a 70% van het sanitair warm water op jaarbasis. Ervaring met een eigen zonneboiler leert dat je vanaf maart/april t.e.m. oktober volledig op de zonneboiler kan werken.

 

Rekenvoorbeeld van de opbrengst zonneboiler

Een persoon gebruikt per dag gemiddeld 55 liter warm water.
Voor een gemiddeld huishouden van 4 personen kom dit neer op 220 liter per dag.

Om uw warm water op te warmen gebruik je ongeveer 0,4 m³ gas per 100 liter.

Op jaarbasis zal een gemiddeld gezin ongeveer 320m³ gas gebruiken om te voorzien in hun warm water.

Uitgaande van een dekkingsgraad van 60% bespaar je jaarlijks 192 m³ gas per jaar.

Gemiddeld genomen komt dit overeen met ongeveer 1920kWh op jaarbasis.

De huidige energieprijzen (september 2022) in acht genomen komen we op een jaarlijkse besparing van €422.

 

Vuistregels voor verbruik sanitair warm water

Neem je (vaak) lange douches of regelmatig een bad, dan kan je rekening houden met volgende vuistregels:

  • Met 1 minuut douchen verbruik je 8 a 10 liter water
  • 1 bad is ongeveer 120 à 150 liter

 

Zonneboiler plaatsen en bestaande ketel behouden?

Aangezien een zonneboiler niet voor 100% kan instaan voor het wam water, zal je naast je zonneboiler telkens een ondersteunende bron nodig hebben

Dit betekent:

  • Als je een combiketel hebt die zowel instaat voor verwarming als sanitair warm water (doorstromer), zal je nog een apart opslagvat moeten plaatsen.
  • Als je al een apart opslagvat hebt, kan je best nagaan of dit opslagvat compatibel is met een zonneboiler. Hiervoor ga je best ten rade bij uw installateur.

 

Mag er op elk dak een zonneboiler geplaatst worden?

Neen, op daken met asbest mag er geen zonneboiler geplaatst worden. Het is immers verboden om op daken met asbest doorboringen uit te voeren.

Als uw dak asbest bevat laat je best een asbestinventaris opmaken.

Meer info over asbest vindt u hier: https://www.mijnepb.be/overige-diensten/asbestinventaris/

 

Impact zonneboiler op de EPB-studie?

De impact van een zonneboiler op de EPB-studie is vrij beperkt. Dit komt omdat het sanitair warm water in verhouding tot verwarming voor een relatief laag verbruik instaat.

De zonneboiler kan wel meetellen voor uw aandeel aan hernieuwbare energie. De apertuuroppervlakte dient hiervoor minimaal 2,5% van uw bruto vloeroppervlakte bedragen.

Als EPB-verslaggever hebben we heel wat ervaring met het inrekenen van verschillende types van zonneboilers.

Gaat u binnenkort bouwen of verbouwen? Neem zeker contact op. We zijn ervan overtuigd dat we een meerwaarde kunnen bieden voor uw project.

https://www.mijnepb.be/contact/

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be