fbpx

Design and Build: samenwerken aan opdrachten

Jun 2024

Samenwerken voor Design and Build opdrachten

Design & Build is een populaire methode van aanbesteden binnen België die steeds meer aan populariteit wint. Voor bouwkundige studiebureaus en EPB-verslaggevers biedt deze aanpak unieke voordelen en uitdagingen. In dit artikel bespreken we wat Design & Build precies inhoudt, de rol van bouwkundige studiebureaus en EPB-verslaggevers binnen deze methode, en de voordelen die deze aanpak biedt.

Design and build - Bouwkundig Studiebureau MijnEPB

 

Wat is Design & Build?

Design & Build, ook wel geschreven als Design and Build, is een geïntegreerde aanpak waarbij ontwerp en uitvoering van een bouwproject worden gecombineerd onder één contract. Dit in tegenstelling tot de traditionele manier van aanbesteden, waarbij ontwerp en uitvoering afzonderlijk worden aanbesteed.

 

Voordelen van Design & Build

  • Integratie van Ontwerp en Uitvoering: Deze methode zorgt voor een naadloze overgang tussen de ontwerpfase en de uitvoeringsfase, wat resulteert in een efficiënter proces.
  • Tijds- en Kostenbesparing: Door het combineren van ontwerp en uitvoering kunnen projecten sneller en vaak goedkoper worden gerealiseerd. Ook is de doorlooptijd na gunning veel korter en kan er vaak snel gestart worden aan de realisatie.
  • Betere Samenwerking: Design & Build bevordert een hechtere samenwerking tussen alle betrokken partijen, wat leidt tot een hogere kwaliteit van het eindresultaat.

 

De Rol van het Bouwkundig Studiebureau

Betrokkenheid bij het Voortraject

Een bouwkundig studiebureau speelt een cruciale rol in het voortraject van een Design & Build project. Dit omvat het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen van voorontwerpen en het opstellen van budgetramingen. Technische ondersteuning bij het opstellen van het programma van eisen is eveneens een belangrijke taak, dit is waar wij dan als bouwkundig studiebureau vaak in tussenkomen. Dit is op vlak van stabiliteit, EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving als veiligheid.

 

Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase werkt het bouwkundig studiebureau nauw samen met de Design & Build aannemer. De technische uitwerking van het ontwerp, inclusief structurele berekeningen en materiaalkeuzes, wordt door het studiebureau verzorgd. Het gebruik van geavanceerde technologische tools zoals BIM (Building Information Modeling) wordt groter en groter. Onze interne werking is dan ook afgestemd om met dergelijke BIM modellen te kunnen omgaan, het voordeel hiervan is dat de informatie-uitwisseling veel minder tijd in beslag neemt.

 

Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase is het bouwkundig studiebureau verantwoordelijk voor de controle en opvolging van de werken. Technische ondersteuning bij eventuele ontwerpaanpassingen en kwaliteitscontrole gedurende het hele bouwproces zijn cruciaal om te zorgen dat het project volgens plan verloopt. Dit kan zowel als stabiliteitsingenieur of als veiligheidscoördinator zijn.

 

EPB-Verslaggever: Wetgeving en Normen

EPB-regelgeving in België

De EPB-regelgeving (Energieprestatie en Binnenklimaat) in België stelt strikte eisen aan de energieprestaties van gebouwen. De EPB-verslaggever is verantwoordelijk voor het waarborgen dat deze normen worden nageleefd tijdens het gehele bouwproces. Deze moeten zijn gegarandeerd bij het ontwerp van het gebouw.

 

Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase adviseert de EPB-verslaggever over energiezuinige oplossingen en de integratie van duurzame technieken. Dit omvat het uitvoeren van de EPB-studie en de bijbehorende berekeningen om te zorgen dat het ontwerp aan alle wettelijke eisen voldoet.

 

Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase controleert de EPB-verslaggever of de bouwwerken conform de EPB-eisen worden uitgevoerd. Na de oplevering van het project wordt het definitieve EPB-verslag opgesteld, waarin de uiteindelijke energieprestaties van het gebouw worden vastgelegd.

 

Voordelen van Design & Build

Efficiëntie en Samenwerking

Een van de grootste voordelen van Design & Build voor bouwkundige studiebureaus en EPB-verslaggevers is de verbeterde efficiëntie en samenwerking. Door vanaf het begin nauw samen te werken met de aannemer en andere betrokken partijen, kunnen technische problemen sneller worden opgelost en kunnen ontwerpaanpassingen efficiënter worden doorgevoerd. Ook is de uitvoeringsmethode al direct afgestemd op die specifieke aannemer met zijn specifieke voorkeuren voor bepaalde materialen.

 

Kwaliteitscontrole

Design & Build biedt ook een betere kwaliteitscontrole. Omdat de ontwerper en bouwer nauw samenwerken en verantwoordelijk zijn voor het geheel, kunnen zij gezamenlijk zorgen voor een hoge standaard van uitvoering. Dit geldt ook voor de naleving van EPB-eisen gedurende het hele project.

 

Conclusie

Design & Build is een effectieve en efficiënte methode voor het realiseren van bouwprojecten in België. Voor bouwkundige studiebureaus en EPB-verslaggevers biedt deze aanpak talloze voordelen, waaronder verbeterde samenwerking, tijds- en kostenbesparing, en een hogere kwaliteit van het eindresultaat.

Heeft u vragen over Design & Build, of wilt u weten hoe wij als bouwkundig studiebureau en EPB-verslaggever u kunnen helpen bij uw projecten? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een offerte. Wij staan klaar om samen met u succesvolle projecten te realiseren.

Opmerking schrijven


Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be