fbpx

Energiedeskundige EPC type D

Mar 2023

Energiedeskundige EPC Type D

Tegen 2050 moeten alle grote niet-residentiële gebouwen in Vlaanderen koolstofneutrale verwarming, sanitair warm water, koeling en verlichting hebben. Tegen dan moet de opgewekte energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen 100% bedragen, dat is althans de bedoeling.

Voor grote niet-residentiële gebouwen gelden volgende verplichtingen:

  • Binnen de 5 jaar na verkoop moet er een energetische renovatie gebeuren indien niet aan bepaalde minimumeisen voldaan is.
  • Bij overdracht en bij verhuur moet er sinds 01/01/2023 een energieprestatiecertificaat EPC type D – vaak wordt dit ook EPC NR genoemd – opgemaakt worden
  • Vanaf 1 januari 2026 moeten alle niet-residentiële gebouwen over een EPC NR beschikken. Voor gebouwen met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 1000 m² is dit vanaf 1 januari 2025.

Enkel een energiedeskundige type D kan dit EPC NR voor een groot niet-residentieel opmaken.

Aanvraag offerte EPC NR

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be