fbpx

Waarom werd het energielabel ingevoerd?

Feb 2017

Wat is het energielabel?

Sinds enkele jaren  bevatten heel wat producten een energielabel. Zo’n label varieert van A+++ (zeer energiezuinig) tot G (niet zuinig). We kennen het vooral van elektro-toestellen, lampen of autobanden, maar ook in de bouwsector is het energielabel aanwezig. Nieuwe verwarmings- en ventilatietoestellen krijgen sinds 26 september 2015 een energielabel. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste aspecten voor verwarmings- en warmwaterinstallaties.Wat is het energielabel?

 

Doel van het energielabel

De Europese regel stelt ons in staat het energiegebruik van toestellen makkelijker met elkaar te vergelijken. Daarnaast dient het product, afhankelijk van het type, aan minimumeisen te voldoen om nog in Europa op de markt te worden gebracht. Deze regels worden ook vaak onder de noemer Ecodesign-eisen genoemd. Door deze maatregelen steeg het minimumrendement van verwarmingstoestellen sterk. Het draagt bij tot een lager energiegebruik voor verwarming in jouw woning of appartement.

 

Wat indien het energielabel ontbreekt?

De regels zijn enkel van toepassing op de nieuw geproduceerde toestellen sinds 26 september 2015. Is jouw toestel voor deze datum geproduceerd, dan is er geen probleem. De toestellen blijven toegelaten zolang ze voldoen aan de wettelijke eisen voor emissies en rendement opgesteld door de Vlaamse Regering.

 

Verschillende energielabels?

Ja, er zijn twee types te onderscheiden. Het productlabel geeft informatie over één bepaald toestel. Ook een combitoestel dat instaat voor verwarming en sanitair warm water (voorbeeld te zien op foto) valt onder dit energielabel. Het tweede type energielabel is het pakketlabel. In dit geval is een samengesteld systeem voorzien van één energieklasse geldig voor de gehele installatie. een ketel verbonden met een zonneboiler is hiervan een voorbeeld.

Binnen de categorie van productlabels kan je zien waarvoor het toestel wordt gebruikt. Indien het gaat om een combitoestel (voor zowel verwarming als warmwaterbereiding), ziet u links het label voor de verwarming (aangeduid door een radiator) en rechts dat voor de warmwaterbereiding (aangeduid door een kraantje). Een toestel dat enkel voor verwarming wordt gebruikt zal enkel het verwarmingslabel hebben. Analoog draagt een water- of badverwarmer enkel het label voor warm water. Bij de labels voor warmwatertoestellen wordt ook het verbruiks- of capaciteitsprofiel aangeduid (3XS, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL of 3XL).

 

Aandachtspunten voor de EPB-regelgeving?

Het energielabel is sinds de invoering van groot belang voor de bepaling van het E-peil. U brengt best de EPB-verslaggever op de hoogte van zodra er het merk en type van het verwarmingstoestel voor sanitair warm water gekend is. Bovendien wordt bvb door de invoering van het productlabel een ingebouwd of losstaand buffervat enorm afgestraft. Dit scheelt vaak 7 à 12 E-peil punten in uw nadeel.

Enkel bij het plaatsen van een zonneboiler wordt een buffervat niet afgestraft. U vraagt in dat geval best na of het vermelde rendement inclusief het buffervat werd behaald.

 

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be