fbpx

EPB 2.0 – Wat mogen we verwachten?

Oct 2017

EPB 2.0

Er doen veel verhalen de ronde over EPB 2.0. Wat zijn de doelstellingen, waar ligt de focus en welke timing wordt vooropgesteld?

EPB 2.0 - EPB2 - MijnEPB

Aanleiding tot EPB 2.0

EPB bleek een goed instrument voor de eerste fase van energieprestatieverbetering, maar na 10 jaar is het minder accuraat dan gehoopt. De manier van bouwen en de evolutie van de technieken zorgen ervoor dat deze niet altijd in de huidige EPB-rekenmethodiek en -software te valideren zijn.

De voornaamste redenen voor herziening zijn:

 • Te lange doorlooptijd voor nieuwere technieken
 • Gemeten versus reële verbruik liggen te ver uit elkaar
 • Hogere complexiteit van de regelgeving en methodiek, dan bij de start van EPB
 • Integratie van de EPC- en EPB-rekenmethodes

EPB 2.0 is een initiatief van drie gewesten samen (namdelijk de 3 kabinetten voor Energie en hun beleidsuitvoerders VEA, BIM en SPW energie Wallonie).

 

Doelstellingen EPB 2.0

 • Haalbaarheid nagaan om huidige rekenmethodes te vereenvoudigen of volledig te hernieuwen:
  • Maximaal inrekenen van bestaande techs en snelle implementatie nieuwe techs
  • Koppeling met reëele verbruiken
 • Betere integratie van de EPC- en EPB-rekenmethodiek
 • Eisen voor de aangifteplichtige moeten handhaafbaar blijven
 • Doel: zo laag mogelijk energieverbruik en CO2-uitstoot

Indien nodig blijkt, moet men de huidige EPB-rekenmethodiek met een open geest radicaal durven veranderen.

 

Waar legt EPB 2.0 de focus op?

De focus ligt op de herziening van de rekenmethodiek. Niet enkel de Belgische energieprestatie, maar ook de aanpak van andere lidstaten binnen Europa worden mee bekeken.

Behoort NIET expliciet tot de scope van de opdracht: software, handhaving, erkenningsregeling, procedures… worden niet expliciet mee bekeken, maar er zullen automatisch wijzigingen volgen op die domeinen.

 

Timing

De opdracht gaat van start op eind oktober 2017. Midden 2018 moeten de krachtlijnen vastgelegd zijn.

 

Sectoroverleg?

Er is breed overleg met de sector voorzien (niet enkel met OVED en de andere bouwpartners, ook fabrikanten en zelfs burgers). OVED verwacht eind 2017 een eerste consultatieronde.

 

Wat met huidige rekenmethodiek?

Vermits het kabinet en VEA deze EPB 2.0 studie als prioriteit zien, worden er door het EPB-consortium maar een beperkt aantal zaken aangepakt van de huidige rekenmethodiek. Deze studies zitten wel nog in de pijplijn: passieve koeling in woongebouwen, PV (verdeling) en WKK, verschil combilus en externe warmtelevering, reële prestaties van ventilatiesystemen, compacttoestellen en een update van de normen in de EPB-regelgeving. Andere topics werden on hold gezet.

Ook op vlak van software, handhaving, erkenningsregeling en administratieve procedures. wordt voorlopig niets meer gewijzigd. Zodra er een beslissing is genomen midden 2018, dan worden die wijzigingen wel weer in gang gezet.

www.epb2.be

 

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be