fbpx

Het tijdig indienen van de EPB-startverklaring is verplicht!

Mar 2018

Het tijdig indienen van de EPB-startverklaring is verplicht!

Het is van groot belang dat bij de opstart van uw EPB-dossier ook de EPB-startverklaring tijdig wordt ingediend. Deze indiendatum is volgens de overheid namelijk gelijk aan de officiële startdatum van de werken! Wat je hierover moet weten lees je verder in dit artikel.

EPB-startverklaring-MijnEPB

Waarvoor is de officiële startdatum van de werken belangrijk?

Het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen moeten binnen een strikt bepaalde termijn gebeuren om in rekening gebracht te worden als hernieuwbare energie. Volgens het Vlaams
Energieagentschap (VEA) dienen de panelen na de start van de werken te worden geplaatst, oftewel na het indienen van de startverklaring. Als einddatum is het indienen van de definitieve eindaangifte geldig. Meer informatie over de inhoud en procedure voor de EPB-startverklaring vind je hier.

Wat zijn de gevolgen als de startverklaring te laat wordt ingediend, oftewel na het plaatsen van de zonnepanelen?

In dat geval kunnen we geen rekening houden met de aanwezigheid van de zonnepanelen om het E- peil te doen dalen. De mogelijke gevolgen zijn:

  • U haalt het vooropgestelde E-peil (E20 of E30) niet waardoor u de korting op het kadastraal inkomen en/of een extra premie niet ontvangt
  • Het gebouw voldoet niet aan de minimumeisen en zorgt voor een boete die kan oplopen tot duizenden euro’s.
  • In het geval uw verbouwing EPB-plichtig is en u dient de startverkaring te laat in, dan kunnen er ook boetes volgen. Voor dit effectief gebeurt, ontvangt u een waarschuwingsbrief van de overheid.

Wat kan u doen?

U bezorgt uw EPB-verslaggever best zo snel mogelijk alle nodige gegevens om de startverklaring in te dienen. Volgende gegevens ontbreken vaak:

  • Rijksregisternummers van de bouwheer of bouwheren
  • Perceelnummer (afdeling-sectie- nummer)
  • Datum van indienen van de bouwaanvraag (dag-maand- jaar)
  • Datum van goedkeuring van de bouwaanvraag (dag-maand- jaar)
  • EPB-nummer (meestal 5 cijfers _ G _ jaar van bouwaanvraag – nog een reeks cijfers)
  • Startdatum van de werken

Mits het doorgeven van bovenstaande gegevens dienen wij zo snel mogelijk de startverklaring in. Zit je nog met vragen over deze startaanvraag of andere EPB-verplichtingen? Surf naar www.mijnepb.be en contacteer ons voor verder advies.

Foto: http://www.energy-saving-experts.com/residential/on-construction-domestic-energy-performance-certificate-ocepc/

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be