fbpx

Taken en verantwoordelijkheden voor de notaris bij de opmaak van het EPC NR

Notarissen informeren verkopers over EPC-verplichtingen en noteren renovatieverplichtingen in de akte.  Hierin wordt de EPC NR bij verkoop, erfpacht of opstal toegevoegd.
VEKA controleert en beboet overtredingen.

EPC NR niet residentieel

Informeren over renovatieverplichtingen bij slechte energieprestaties

Notarissen hebben de taak om potentiële kopers, erfpachters of opstalhouders van een niet-residentiële eenheid te informeren over de inhoud en verplichtingen van het EPC.
In het geval van slechte energieprestaties, rust er na overdracht van de gebouweenheid een renovatieverplichting op de nieuwe eigenaar.

Het is dus de verantwoordelijkheid van de notaris om deze verplichting duidelijk te vermelden in zowel de onderhandse als de authentieke akte.

Om deze taak te vergemakkelijken, kunnen notarissen gebruik maken van de publicaties die het VEKA ter beschikking stelt.

Adverteren en EPC tonen aan (potentiële) kopers

Bij het te koop aanbieden van een niet-residentiële eenheid, is het verplicht om de juiste gegevens uit het EPC NR te publiceren. Meldingen zoals ‘EPC in opmaak’ zijn niet toegestaan.

Om ervoor te zorgen dat deze verplichting wordt nageleefd, voert het VEKA controles uit. Niet naleving van deze regels kan leiden tot boetes.

Tenslotte moet het EPC NR moet ook voorgelegd worden aan potentiële kopers.

Overdracht van het EPC NR bij verkoop

Bij de verkoop, vestiging van erfpacht of recht van opstal van een niet-residentiële eenheid, is het verplicht om het geldig EPC NR over te dragen aan de nieuwe eigenaar.

De notaris speelt hierbij een belangrijke rol en is verplicht om na te gaan of er een geldig EPC NR aanwezig is bij ondertekening van de akte.

Indien er geen EPC NR aanwezig is, moet de notaris dit verplicht melden aan het VEKA. Het niet nakomen van deze verplichting kan resulteren in een boete voor de notaris.

Tijdlijn voor EPC niet residentieel

Op deze tijdlijn vindt u de verplichtingen terug omtrent EPC niet residentieel. De tijdstippen van deze verplichtingen worden ook weergegeven.

Contacteer ons

Steeds rechtstreeks contact mogelijk met de hoofdingenieur (Thijs Missiaen):

 • Bel naar het nummer 0497 53 84 10
 • Mail rechtstreeks naar thijs@mijnepb.be
 • Zowel voor technische informatie als voor potentiële samenwerking

Wat houdt EPC NR in?

Waarom kiezen voor MijnEPB?

 • Met meer dan 4000 lopende werven in heel Vlaanderen kunnen we binnen 10 werkdagen uw EPC NR opmaken.
 • Ons team wordt versterkt door 20 ingenieurs die zich voortdurend bijscholen en beschikken over 10 jaar ervaring als energiedeskundigen.
 • Via ons vlotte stappenplan heeft u uw EPC Niet Residentieel in een oogwenk!
  1. Bezorg ons informatie over het project, zoals het correcte adres en eventueel plannen.
  2. Binnen 48 uur ontvangt u van ons een offerte.
  3. Na goedkeuring van de offerte komen we binnen 10 werkdagen langs.
  4. Tijdens ons bezoek ter plaatse voeren we de nodige metingen en simulaties uit.
  5. Uiterlijk 5 dagen na ons bezoek ter plaatse ontvangt u uw EPC NR.

Neem gerust contact op voor verdere vragen en laat u aangenaam verrassen door onze professionele en betrouwbare aanpak!

Vragen?

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be