fbpx

Functiewijziging EPB

Feb 2015

Functiewijziging

De term ‘functiewijziging’ heeft een andere betekenis in de regelgeving voor de ruimtelijke ordening en de energieprestatieregelgeving. De regelgeving ruimtelijke ordening legt vast welke functiewijzigingen er vergunningsplichtig zijn. Bij de energieprestatieregelgeving (EPB) spreekt men van een functiewijziging van zodra aan één van volgende twee voorwaarden is voldaan:

  • Wijzigt met een industriële bestemming naar een woon-, kantoor- of schoolbestemming
  • Wordt oorspronkelijk geen energie verbruikt voor mensen en na de functiewijziging wel energie verbruikt voor mensen.

 

Opsplitsing eisen

Indien één van bovenstaande vragen positief wordt beantwoord, dan worden de eisen bepaald op basis van van het te verbouwen volume. Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen volumes groter en kleiner dan 800 m³:

  • Functiewijziging > 800 m³: Eisen voor functiewijziging (Maximaal K-peil van 65)
  • Functiewijziging < 800 m³: Eisen voor verbouwing (Maximale U-waardes)

 

Voorbeeld

Indien het bijvoorbeeld een verbouwing betreft van een garage of werkplaats tot een appartement en het volume van dit appartement is kleiner dan 800 m³, dan gelden de gewone eisen voor verbouwingen (maximale U-waarde en ventilatie-eisen).

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be