fbpx

Hernieuwbare energie verplicht bij verbouwingen in 2017

Jul 2016

Hernieuwbare energie verplicht bij verbouwingen

In het laatste voorstel van het wijzigingsbesluit staat dat niet-residentiële projecten en ingrijpende energetische renovaties vanaf 01/01/2017 ook verplicht zijn om een minimum aandeel hernieuwbare energie in te voeren, namelijk 10 kWh/m²/jaar. Vanaf 2019 wordt dit zelfs 19 kWh/m²/jaar

Die verplichting is een vertaling vanuit de Europese regelgeving. De Vlaamse regering heeft dit wijzigingsbesluit al een eerste keer principieel goedgekeurd en de regelgeving zou tegen eind 2016 definitief zijn.

Voor niet-residentiële of ingrijpende energetische renovaties die nu al in voorontwerpfase zitten wordt best al bekeken om dit in de budgettering op te nemen.

Hernieuwbare energie verplicht bij verbouwingen 2017 - MijnEPB

 

Verstrenging van hernieuwbare energie

Er wordt overal een minimum aandeel hernieuwbare energie opgelegd vanaf 2017. Deze eis mag worden gerealiseerd door één of meerdere verschillende systemen:

  • Ingrijpende renovaties: voor aanvraag vanaf 2017: 10 kW/m²/jaar
  • Verstrenging voor:
    • Nieuwe wooneenheden:  voor aanvraag vanaf 2017: 15 kWh/m²/jaar
    • Ingrijpende energetische renovatie: voor aanvraag vanaf 2019: 15 kWh/m²/jaar

Is dit al definitief?

De regelgeving zal pas definitief zijn eind 2016 (verwacht), maar projecten zijn nu al in voorontwerpfase. Een aandeel hernieuwbare energie heeft een grote budgettaire impact op dergelijke projecten. Hoe zeker is het dat deze eis er effectief komt en mag/moet de verslaggever dit nu al meegeven aan klanten?

Antwoord van VEA: VEA is afhankelijk van de finale politieke beslissingen en kan de uitkomst niet voorspellen, maar vermits dit een vertaling van Europese regelgeving is, is de kans groot dat dit in het ontwerpbesluit blijft staan.

We mogen er van uitgaan dat dit definitief wordt goedgekeurd.

 

Uitzonderingen voor kleine renovaties?

Kunnen er voor kleine ingrepen die toch als energetische verbouwing moeten worden uitgerekend nog uitzonderingen toegestaan worden? Bij kleine renovatieprojecten is hernieuwbare energie budgettair vaak niet haalbaar.

Antwoord van VEA: Hierop kunnen we nog geen antwoord geven.

 

Lees ook: Wat is een ingrijpende energetische renovatie?

 

Bron: Oved

Foto: sinapress.ir

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be