fbpx

Wanneer moet het EPB verslag worden afgewerkt?

Aug 2014

De uiterste indiendatum voor het EPB verslag werd onlangs aangepast. De EPB-verslaggever moet twee zaken indienen bij het Vlaams Energieagentschap. Voor de start van de werken moet de startverklaring worden ingediend, de regels hiervoor zijn duidelijk. De regels voor het eindverslag zijn iets minder eenduidig. Zo moet het eindverslag worden ingediend zes maand na de datum van ingebruikname en in elk geval uiterlijk 5 jaar + 6 maanden na het ontvangen van de goedkeuring van de bouwvergunning.

EPB verslag indienen

Men gaat zelfs verder. Ook gebouwen die niet in gebruik genomen zijn maar waarvan de vergunningsplichtige werken zijn uitgevoerd moeten binnen de zes maanden hun EPB verslag definitief afronden. Er is echter een grijze zone wat verbouwingen betreft. Sommige verbouwingen zijn niet van die omvang dat men de woning moet verlaten, de woning is dus tijdens de werken reeds in gebruik genomen. Hier kijkt men dan meestal naar het einde van de vergunningsplichtige werken. Het probleem is dan dat bij sommige woningen nog geen ventilatie aanwezig is.

Met terugwerkende kracht

Dit decreet geldt niet alleen voor nieuwe, maar ook voor lopende dossiers. Zo zijn alle bouwwerken waarvan de goedkeuring dateert van voor 1 mei 2009 en nog geen definitieve eindaangifte hebben ingediend in overtreding. Binnenkort (rond december 2014) wordt door het Vlaams energieagentschap een grote actie op poten gezet om alle oudere projecten aangetekend aan te schrijven. Zij krijgen de kans om zich in regel te stellen binnen de 6 weken na ontvangst van de aangetekende brief. Indien men zich niet binnen de termijn in regel stelt en het EPB verslag indient, dan volgt er een boete.

Boete

Ook de boete wordt zwaarder dan voorheen. Tot voor deze wijziging bedroeg de boete wegens laattijdigheid 250€. Men moet zich in regel stellen of  er wordt een boete gerekend van 1000€ + 1€ per kubieke meter. Als men rekening houdt dat de gemiddelde woning 500 m³ groot is, dan loopt deze boete al snel op tot 1500€ en moet men zich alsnog in regel stellen.

Meer informatie over dit wijzigingsdecreet kunt U terugvinden op de website van het Vlaams Energieagentschap:Decreet uiterste indiendatum

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be