fbpx

Wie mag een luchtdichtheidstest uitvoeren?

Jul 2014

Met de aanscherping van de E-peil eis richting het BEN-niveau, zal meer een luchtdichtheidstest of blowerdoortest worden uitgevoerd. Steeds meer en meer mensen bieden dan ook zo’n blowerdoortest aan. Er is echter geen controle op de kwaliteit van deze testen.

 

luchtdichtheidstest

Om het kwaliteitsniveau te bewaken, legt het MB van 18 mei 2014 vast dat, in het kader van de energieprestatieregelgeving, vanaf 1 januari 2015 enkel nog testen op de luchtdichtheid zijn toegelaten die uitgevoerd zijn volgens STS 71-3-P “ Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidsmeting”. Uitvoerders van een luchtdichtheidstest zullen zich dus moeten inschrijven in een kwaliteitskader.

 

Hoe de erkenning kan worden verkregen is nog niet duidelijk. Het VEA zal hierover later nog berichten. Momenteel komt het er dus op neer dat iedereen, na opleiding, een blowerdoortest mag uitvoeren.

Bijkomende specificaties voor het uitvoeren van een blowerdoortest: VEA bijkomende specificaties

Meer informatie over het kwaliteitskader voor blowerdoortesten: WTCB erkenning blowerdoor

 

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be