fbpx

MijnEPB voert nu ook archeologisch onderzoek uit

Jun 2020

Sinds 1 juni 2016 ben je bij de aanvraag van een omgevingsvergunning in bepaalde gevallen verplicht een archeologienota toe te voegen. In de archeologienota, opgesteld door een erkend archeoloog, wordt het archeologisch potentieel van jouw terrein onderzocht en maatregelen voorgesteld om met het al dan niet aanwezige archeologisch erfgoed om te gaan bij het realiseren van jouw bouwplannen.

Onze ervaring

Tijdens een proefputtenonderzoek op de markt in Deinze. Graaft een van onze nieuwe collega’s een middeleeuws gevlochten beschoeiing van een oude drenkpoel op. (Foto:  Martin De Baerdemaeker)

Archeologisch onderzoek

Is een archeologienota verplicht?

Een archeologienota is verplicht wanneer het project:

  • zich situeert in een beschermde archeologische site, of
  • een perceeloppervlakte heeft van 3000 m² of meer, met een bodemingreep van minstens 1000 m², of
  • gelegen is in een vastgestelde archeologische zone en een perceeloppervlakte heeft van 300 m² of meer, met een bodemingreep van minstens 100 m².

Valt jouw projectgebied volledig in een zone waar er geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, dan is een archeologienota niet verplicht. Via het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed kan je nagaan of jouw terrein zich bevindt in een archeologisch gevoelige zone.

Hoe verloopt het archeologisch traject?

Wanneer je verplicht bent om een archeologienota toe te voegen aan jouw vergunningsaanvraag, stel je een erkend archeoloog aan die een archeologisch vooronderzoek uitvoert. Op basis van dit vooronderzoek maakt de archeoloog een archeologienota op, waarin hij of zij een inschatting maakt van het archeologisch potentieel van het projectgebied en maatregelen voorstelt om met de aanwezige archeologische resten om te gaan. De archeologienota wordt via het digitaal archeologieportaal gemeld bij het agentschap Onroerend Erfgoed of de erkende onroerenderfgoedgemeente. Binnen een termijn van 15 kalenderdagen beslissen zij of ze akte nemen van de archeologienota en kan je de archeologienota bij jouw bouwaanvraag voegen.

Hoeveel kost een archeologienota?

Uitgebreide info over de archeologienota, het archeologisch traject en de financiële tegemoet-komingen vind je op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Interesse in een archeologienota? Vraag gerust even een offerte op bij MijnEPB. Of indien er vragen zijn neem gerust contact op met nikki@mijnepb.be of telefonisch via 09 226 12 33.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be