fbpx

Schoolrenovatie, geen makkelijke oefening!

Sep 2017

Schoolrenovatie, een moeilijke oefening!

Het nieuwe schooljaar is in zicht. Heel wat scholen hebben echter dringend behoefte aan renovatiewerken om de leerlingen te kunnen blijven ontvangen in comfortabele en aantrekkelijke leslokalen. Feit is dat deze investering in veel gevallen ten laste van de school komt en op die manier soms onhaalbaar is. Extra budget vrijmaken is  heel moeilijk en men roeit vaak al met de riemen die men heeft om het schooljaar door te spartelen. In dit artikel komt u meer te weten over de moeilijke oefening die scholen moeten maken om bij een renovatie van een school te voldoen aan de EPB-eisen.

Schoolrenovatie MijnEPB

Hulp

Ook binnen de politiek is men bezig met deze problematiek. Er wordt in de Kamer voor onderwijshuisvesting fel gedebatteerd over de ontoereikende budgetten. Men is zich dus zeker bewust van het probleem op hoger niveau en dus kan men hoopvol zijn dat er toch ooit wel een oplossing uit de bus komt.

De Vlaamse Overheid en AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) zorgen voor een aantal subsidies die het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs kunnen aanvragen. Zij voorzien tussenkomst bij de aankoop, de nieuwbouw, de verbouwing en de eerste uitrusting van schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. Uiteraard zijn er wel een aantal voorwaarden waaraan met voldoen en deze kunnen teruggevonden worden op volgende site: www.vlaanderen.be

 

Niet van de poes

Een school die aan renovatie wenst te beginnen dient zich vooraf goed te informeren. Renovatiewerken nemen heel wat tijd in beslag en voor een school is een optimale planning cruciaal.

Er kan gekozen worden tussen verschillende opties:

  • Renovatie op de traditionele manier: hier zullen de werken waarschijnlijk langer duren dan enkel de zomervakantie
  • Renovatie op een innovatieve manier tijdens de zomervakantie
  • Een totale nieuwbouw bouwen
  • Uitwijken naar een locatie tijdens de renovatiewerken

Bij de werken is hulp van een goede architect en aannemers onontbeerlijk. Laat u dan ook correct bijstaan door ervaren professionals die liefst ook ervaring hebben met schoolrenovatie. Ook wij bij MijnEPB hebben heel wat ervaring opgedaan bij het renoveren van verschillende schoolgebouwen.

 

Het kostenplaatje

In heel wat gevallen wordt er gewerkt met offertes maar we horen al te dikwijls dat er in die offertes of contracten toch steeds achterpoortjes zijn die ervoor zorgen dat de kostprijs duurder uitvalt. Duidelijke afspraken maken en deze ook op papier zetten is dus geen overbodige luxe. Zo zijn verrassingen achteraf zo goed als uitgesloten en dekt men zich ook in tegen vertragingen die bij grote werken zo dikwijls voorvallen.

 

MijnEPB heeft al verschillende scholen geholpen bij de opmaak van hun EPB dossier. Wilt u ook de stap van een schoolrenovatie wagen, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

 

Foto: renew-school.eu (Basisschool Zonnekind in Kalmthout)

 

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be