fbpx

Strengere eisen voor hernieuwbare energie (maart 2017)

Mar 2017

Strengere eisen voor hernieuwbare energie

De wetgeving over de energieprestatie van gebouwen (EPB) staat niet stil. Om de toekomstige energiedoelstellingen te halen wordt de energieprestatieregelgeving  tot 2021 steeds strenger. Vanaf 1 maart 2017 wijzigen de regels voor hernieuwbare energie. We geven een overzicht van deze strengere eisen.

 

Wat is hernieuwbare energie?

Energie is hernieuwbaar als de bron onuitputtelijk is. De meest voorkomende voorbeelden zijn windenergie, zonne-energie, waterkracht, aardwarmte en biomassa. Voor de energieprestatie van gebouwen komen verschillende types aan technische installaties in aanmerking:

  • een warmtepomp, zowel lucht/lucht, lucht/water als bodem/water, met een seizoensrendement (SPF) hoger dan 4 en die minstens 85% van de warmtebehoefte voor verwarming voorziet
  • een biomassaketel die minstens 85% van de warmtebehoefte voor verwarming voorziet
  • een warmtenet/ stadsverwarming met minstens 45% van de energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen
  • een zonneboiler + zonnecollector waarbij het collectoroppervlak groter is dan 2% van het bruto vloeroppervlak van het gebouw
  • het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen

Strengere eisen voor hernieuwbare energie

Welke regels wijzigen in 2017?

De gecombineerde energieopbrengst uit de geïnstalleerde, hernieuwbare energiebronnen dient ook te voldoen aan minimumeisen:

In de praktijk betekent dit dat het aantal fotovoltaïsche zonnepanelen en/ of de grootte van de zonnecollector moet toenemen om in aanmerking te komen als een aandeel hernieuwbare energie.

 

Vanaf wanneer zijn deze eisen van kracht?

Gezien de wijzigingen niet voor 1 januari 2017 in het Staatsblad verschenen, zijn de hierboven vermelde eisen pas van toepassing voor bouwaanvragen of meldingen vanaf 1 maart 2017.

 

Wijzigt het maximale K- en E-peil in 2017?

Neen. Het K- en E-peil geeft een maat voor respectievelijk de globale warmte-isolatie  en de energieprestatie van een gebouw. Hoe lager de waarde, hoe energiezuiniger de woning. Het K-peil in 2017 mag maximum 40 bedragen, het E-peil 50.  Dit is identiek aan de wetgeving die sinds 1 januari 2016 van toepassing is.

Indien er niet voldaan wordt aan de (strengere) eisen voor hernieuwbare energie, dan is een 10% strengere eis voor het E-peil van kracht. U moet dan in 2017 een E-peil van 45 of lager halen.

 

Wist je dat hernieuwbare energie nu ook verplicht is bij renovaties? Lees er hier alles over.

 

Foto: PennEnergy.com

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be