fbpx

Binnenkort verplicht om te verbouwen na koop woning?

May 2016

Binnenkort verplicht verbouwen na aankoop woning?

Confederatie bouw wil 87% van bestaande woningen naar E60 tegen 2050.

Verplicht verbouwen na koop woning

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelt voor om van elke vastgoedtransactie (80.000 per jaar) gebruik te maken om de nieuwe eigenaar ertoe te verplichten de woning energiezuiniger te maken. De VCB heeft berekend dat op die manier tegen 2050 90% van het Vlaams woningpatrimonium zal gerenoveerd zijn. Het is precies de doelstelling van het Vlaams renovatiepact om tegen 2050 al de bestaande woningen fors energiezuiniger te maken.

 

Momenteel slechts 150.000 van de 2.770.000 woningen aan E60

De VCB schat dat momenteel nog maar circa 150.000 woningen een E-peil van 60 en lager hebben: alle woningen die na 2014 tot stand kwamen en een aantal woningen die de jaren voordien op dit strengere maximale E-peil voorop liepen.

In het Vlaams renovatiepact werd afgesproken om al de bestaande woningen veel energiezuiniger te krijgen dan nu. Zij zouden tegen 2050 allemaal een E-peil van 60 en lager moeten hebben. Dat betekent dat nog 2,77 miljoen bestaande woningen energiezuiniger moeten worden gemaakt.

 

75% van de kopers gaan renoveren

Uit een eerder onderzoek van de VCB is al gebleken dat ongeveer 50% van de kopers van een woning de woning renoveert in het eerste jaar na de aankoop en ongeveer 75% binnen de drie jaar. De aankoop van een bestaande woning is een cruciaal moment om de woning te renoveren. Volgens de VCB moet van dit kantelmoment gebruik worden gemaakt om de nieuwe eigenaars ertoe te verplichten de woning ook grondig energiezuiniger te maken.

 

Hoeveel zal de verbouwing kosten?

Het is daarbij wel belangrijk dat kopers voor de aankoop van een bestaande woning duidelijker dan nu zicht krijgen op de noodzakelijke investeringskosten, klinkt het. Op die manier zullen zij, wanneer zij een bod doen op een bestaande woning, daar rekening mee houden.

Vandaag gebeurt het te vaak dat kopers tegen elkaar opbieden voor bestaande woningen die heel veel energie verbruiken. Zij beseffen onvoldoende de investeringen die nodig zijn om de energiefactuur omlaag te krijgen. Bestaande woningen worden daardoor te duur verkocht, stelt de VCB. De kopers hebben nadien te weinig middelen over om de aangekochte woningen energiezuiniger te maken.

 

Verplicht om te renoveren na aankoop?

De VCB gelooft niet dat louter sensibilisering en subsidiëring zullen volstaan om tegen 2050 alle Vlaamse woningen energiezuiniger te krijgen. Er moeten verplichtingen komen, aangevuld met betere informatie over de staat van de bestaande woningen en financiële stimuli.

 

Momenteel worden jaarlijks amper 0,7% van de bestaande woningen in Vlaanderen grondig gerenoveerd. Het ziet er trouwens niet naar uit dat dit renovatieritme momenteel al sterk aan het stijgen is. Bijkomende maatregelen zijn noodzakelijk. Enkel een verplichting binnen de vijf jaar na de aankoop kan dit renovatieritme gevoelig optrekken.

Jaarlijks wisselen ongeveer 80.000 woningen van eigenaar. Als van deze eigenaarswissel gebruik wordt gemaakt om de bestaande woningen te renoveren, stijgt het renovatieritme van 0,7% naar 3,4% per jaar. Volgens berekeningen van de VCB zouden op die manier tegen 2050 90% van de 2,9 miljoen woningen in Vlaanderen tot een E-peil van 60 en lager gerenoveerd geraken. De maatschappelijke kost van deze maatregel zal beperkt zijn omdat de renovatieplicht wordt verbonden aan een verkoop dewelke sowieso een natuurlijk renovatiemoment is.

Lees meer over de strenger wordende eisen: Renovatiepact

Bron: De Standaard

Foto: Photo News

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be