fbpx

Wat is het Renovatiepact of Renopact

Jun 2016

Wat is het renovatiepact of Renopact?

Het renovatiepact is een actieplan dat moet leiden tot een verhoging van de mate waarin mensen gaan renoveren en dat leidt tot een betere energieprestatie van het gebouw. Dit actieplan verloopt in verschillende fases. De eerste fase start nu op, de volgende fases tot en met 2050 worden nu verder uitgewerkt.

Het heeft drie grote doelen:

  • Verbouwingen moeten grondiger gebeuren met een beter energieprestatie tot gevolg.
  • Er moet meer worden verbouwd. De oude woningen moeten aangepakt worden.
  • Tegen 2050 moet het volledige Vlaamse woningpark energetisch opgewaardeerd worden.

Huidige energieprestatie

Hoe ouder de woning, hoe slechter deze scoort op vlak van energieprestatie. Hieronder een overzicht:

Renovatiepact - renopact Gemiddelde EPC waarde van vroeger tot nu - MijnEPB

Renovatiepact - Renopact Evolutie EPC waarde van vroeger tot nu - MijnEPB

Renovatiepact - Renopact Gemiddelde EPC waarde van vroeger tot nu woningen - MijnEPB

Een recente nieuwbouwwoning scoort dus gemiddeld bijna drie keer beter op energievlak dan een woning van voor 1970 en dubbel zo goed als een woning uit de periode 1971-1985. Woningen die gebouwd werden na 1996 hebben ook reeds een beduidend lagere energiescore (slechts de helft) dan woningen gebouwd voor 1970.

 

Het Vlaamse woningbestand

We weten dat de oudere woningen slechter scoren dan nieuwe woningen. Hieronder kijken we naar de leeftijd van de woningen in Vlaanderen. Meer dan 58% van de ééngezinswoningen dateert van voor 1970. Gemiddeld is zo’n 70% van de woningen in eigendom en wordt slechts 30% verhuurd. Dit is een opmerkelijk verschil met onze buurlanden.

Renovatiepact - Renopact Woningbestand Vlaanderen - MijnEPB

Renovatiepact - Renopact Type woning vergeleken met de buurlanden

Te weinig verbouwingen (1% per jaar)

Algemeen wordt beweerd dat de Vlaamse woningmarkt gekenmerkt wordt door een lage vernieuwingsgraad. Deze vernieuwingsgraad is evenwel niet concreet gedefinieerd. Vallen hieronder enkel de vergunningsplichtige renovaties, met andere woorden vaak ook aanbouwen/bijbouwen? Vallen ook niet vergunningsplichtige werken hieronder?

Teneinde het Renovatiepact te kunnen opvolgen moet hieromtrent een eenduidige, opvolgbare definitie worden afgesproken.

 

Doel renovatiepact = meer verbouwen

Wat de grondige renovatie van gebouwen betreft, stelt men volgende strateische doelstelling voorop: ‘Het energieverbruik in de bestaande gebouwen in Vlaanderen verlagen door nu op zeer korte termijn jaarlijks 1,5% van het gebouwenpatrimonium grondig te renoveren (terwijl dit percentage de laatste jaren minder dan 1% bedroeg) en tegen 2020 te evolueren naar 2,5% renovatie of vervangende nieuwbouw.’

Verder lezen? Bovenstaand artikel sluit sterk aan bij volgende artikels:

Bron: basisgegevens uitwerking renovatiepact: Vlaams Energieagentschap

Bron: Verdere uitwerking renopact 16/05/2016:  Vlaams Energieagentschap

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be