fbpx

Wat is de totaalrenovatiebonus?

Jan 2017

Totaalrenovatiebonus

Naast de premies voor losse investeringen in bestaande woningen en/of appartementen was er tot eind 2016 een combinatiepremie. Vanaf 1 januari 2017 wordt deze vervangen door de totaalrenovatiebonus.

Wat is de totaalrenovatiebonus en hoeveel bedraagt de totaalrenovatiebonus?

Drie energiebesparende maatregelen

Minstens drie van de zeven voorgestelde energiebesparende maatregelen moeten binnen een periode van 5 jaar uitgevoerd worden. Deze maatregelen gaan van de plaatsing van vloer-, dak- of muurisolatie tot het vervangen van jouw verwarmingstoestel door een warmtepomp. De investering komt pas in aanmerking indien de eindfactuur een datum vanaf 1 januari 2017 heeft.

 

Ventilatie als energiebesparende maatregel

Eén van de 7 maatregelen is het plaatsen van een ventilatiesysteem voor de volledige woning. Dit is opmerkelijk te noemen gezien geen individuele premie voor dergelijke installatie bestaat. Enkel vraaggestuurde ventilatiesystemen en/of een ventilatiesysteem type D met warmtewisselaar komen in aanmerking. Bij het plaatsen van isolatie of nieuwe hoogperformante beglazing dient een minimale oppervlakte gerenoveerd te worden, waarna de volledige woning voldoet aan de eisen van de individuele premie.

 

Rol van de netbeheerder

Van zodra 3 energetische ingrepen na 1 januari 2017 zijn uitgevoerd, wordt u als investeerder automatisch ingelicht door uw netbeheerder. Enkel indien u de premie niet wil of kan ontvangen moet u de netbeheerder inlichten. Een weigering van de totaalrenovatiebonus is bijvoorbeeld wenselijk indien u binnen de totale uitvoeringstermijn van maximaal 5 jaar nog investeringen zal uitvoeren waardoor u in aanmerking komt voor een hogere premie.

U kan ook verkeerdelijk in aanmerking komen voor een bonus als één van de ingrepen niet voldoet aan de regelgeving voor de losse investering. Dit verduidelijken we best met een voorbeeld: u liet 35 m² dakisolatie plaatsen met een minimale warmweerstand R van 4,5 m²K/W, maar na de investering voldoen nog niet alle daken van de woning aan deze eis. Daardoor telt de investering niet mee voor de totaalrenovatiebonus en moet u de netbeheerder hiervan op de hoogte brengen.

 

Hoeveel bedraagt de totaalrenovatiebonus?

Voor een woning bedraagt de totaalrenovatiebonus tussen 1250 en 4750 euro afhankelijk van het aantal investeringen. Voor appartementen halveert het bedrag van de bonus. Na 5 investeringen dient bijkomend een energieprestatiecertificaat (EPC) worden voorgelegd als bewijsstuk voor de aanpak van de gehele woning op vlak van muur-, dak-, vloerisolatie en beglazing.

 

Combineerbaar met andere premies?

Naast de totaalrenovatiebonus kunt u ook in aanmerking komen voor een korting op het KI. Hiervoor moet het E-peil voldoende laag scoren. Lees hier hoeveel de korting op het KI bedraagt bij een energetische renovatie.

Meer informatie vindt u op de website van het VEA

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be