fbpx

warmtepompen aangesloten op een waterlus

Dec 2016

warmtepompen aangesloten op een waterlus

Het ministerieel besluit van 9 september 2016 maakt het mogelijk om warmtepompen in te rekenen in de EPB berekening die aangesloten zijn op een waterlus.

warmtepomp booster waterlus MijnEPB.

Warmte onttrekken aan water

Deze warmtepompen onttrekken hun warmte aan een gesloten waterlus die zich volledig binnen hetzelfde gebouw bevindt. Op deze waterlus kunnen warmtepompen gekoppeld zijn die warmte leveren aan één of meerdere EPB-eenheden in het gebouw. De temperatuur van de waterlus is op elk moment hoger dan 10°C. Ze wordt enkel op temperatuur gehouden door warmte die afkomstig is van koelmachines waarvan de koude nuttig gebruikt wordt in het gebouw, of door restwarmte in het gebouw.

“Restwarmte wordt ten volle benut”

Heel wat voorwaarden

Het ministerieel besluit legt de testomstandigheden vast voor warmtepompen gekoppeld aan een water lus. De COP, bepaald bij die testomstandigheden, mag gebruikt worden in de E-peilberekening, als aan álle opgelegde voorwaarden uit het ministerieel besluit wordt voldaan. De verslaggever moet een stavingstuk bijhouden dat aantoont dat aan de beschreven voorwaarden is voldaan.

 

Pas sinds 25/11/2016

Het gebruik van de COP bij deze nieuwe testomstandigheden, geldt voor EPB-aangiften vanaf 25 november 2016. De software-aanpassing gebeurt in januari. Tot dan mag u voor een warmtepomp die aangesloten is op een waterlus in het invoerveld ‘bron waaraan de verdamper zijn warmte onttrekt’, ‘grondwater’ selecteren. Daarvoor gelden dezelfde testcondities aan de bronzijde van de warmtepomp, namelijk 10°C (W10).

Meer weten?

Meer lezen: Lees hier alles over de voordelen van een gaswarmtepomp

 

Bron: VEA

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be