fbpx

Reductiefactor ventilatie

Dec 2014

Door de snel veranderende regelgeving omtrent de reductiefactoren werd een nieuw artikel geschreven hierover. Dit kan je hier terugvinden:

De uitleg wat de reductiefactor precies is kan je hieronder lezen.

Eerst en vooral dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de reductiefactor en de m-factor. Voordat we verder gaan over de reductiefactor bij ventilatie, eerst kort wat meer informatie over de m-factor. De m-factor (of vermenigvuldigingsfactor) is een maat voor de systeemkwaliteit of de uitvoeringskwaliteit. Dit is dus onafhankelijk van het geplaatste systeem en/of toestel. De m-factor kan worden beïnvloed door het meten van de debieten, het meten van de lekdebieten van de leidingen en de zelfregelbaarheid van de toevoerroosters (P3 of P4).

 

Reductiefactor

Bij een C-systeem zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Men kan per natte ruimte een bepaald debiet gaan afzuigen, dit is een traditioneel C-systeem. Men kan ook sensoren plaatsen die vocht, beweging en CO2 gaan meten, in dit geval spreekt met van een vraaggestuurd systeem.

Bij een C-systeem komt de koude lucht binnen via een regelbaar rooster. Deze lucht wordt opgewarmd door te circuleren in de woning en komt via doorstroomopeningen (veelal opening onder de binnendeuren) in een natte ruimte terecht waar ze dan naar buiten wordt geblazen. Hoe groter het debiet dat naar buiten wordt geblazen, hoe groter de warmteverliezen door ventilatie.

De reductiefactor (fdc) is een vermenigvuldigingsfactor. Deze wordt vermenigvuldigd met de warmteverliezen door het gebruik van een mechanische ventilatie. Het is logisch dat een vraaggestuurd systeem minder warme lucht naar buiten zal blazen dan een traditioneel C-systeem. Dit vertaalt zich dan in een lagere waarde voor de reductiefactor en dus minder warmteverliezen door ventilatie.

Belang van de reductiefactor

De ventilatieverliezen zijn bij een traditioneel systeem vrij groot, de reductiefactor heeft hier een waarde van 1.0 (dimensieloos). De E-peil eisen worden steeds strenger, waardoor het belang van een lagere reductiefactor groter wordt. Bij een vraaggestuurd systeem zal de reductiefactor een lagere waarde hebben.

Onderstaande reductiefactoren zijn enkel geldig tot en met eind 2015. Voor bouwaanvragen vanaf 2016 kan je hier terecht. Enkele voorbeelden met een P3 toevoerrooster:

Bedrijf + systeem Reductiefactor fdc
Renson C+ 0.94
Renson C+ Evo II zonder smartzone 0.65
Renson C+ Evo II met smartzone configuratie 1 0.45
Renson C+ Evo II met smartzone configuratie 2 0.40
Codume C DVE-ECO 1.00
Codume Demandflow 0.61
Duco Classic 1.00
Duco Comfort 0.75
Duco Comfort Plus 0.48
Duco Tronic 0.46
Duco Tronic (Focus Box) 0.39
Duco Tronic Plus (enkel bij P4 roosters!) 0.26
Zehnder ComfoFan Opti-Air 0.75
Soler & Palau C-Hygro 0.91

 

Reductiefactor bij niet C-systemen

Ook bij een A-systeem en een D-systeem kunnen reductiefactoren worden toegepast. Het principe blijft hetzelfde. Het traditionele systeem werd aangepast met sensoren zodat het systeem vraaggestuurd wordt. Het voordeel hiervan is dat er minder warmteverlies optreed. De reductiefactor gaat bepalen hoe groot het behaalde voordeel precies is. Enkele voorbeelden:

Bedrijf + systeem Reductiefactor fdc
Bemal A+ (A-systeem) 0.8
Jaga Oxygen CO2 configuratie 1 (vraaggestuurd decentraal D-systeem) 0.8
Jaga Oxygen CO2 configuratie 2 (vraaggestuurd decentraal D-systeem) 0.65
Jaga Oxygen Patroongestuurd (vraaggestuurd decentraal D-systeem) 0.94
Reductiefactoren

Meer lezen? Lees hier wat de ventilatieverslaggever doet.

Meer informatie over de m-factor: Vlaams Energieagentschap

Meer informatie over de rendementen bij een D-systeem: Overzicht rendementen uit de EPB databank

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be