fbpx

Renovatieadvies bij verkoop van woning

Jun 2016

Renovatieadvies bij verkoop woning

Het renovatieadvies beschrijft de stappen die moeten worden gezet om de huidige energieprestatie van de woning te brengen tot op het niveau van de langetermijndoelstelling (zie ook renovatiepact).

Het renovatieadvies moet de woningeigenaar toelaten te beslissen om de renovatie onmiddellijk volledig uit te voeren of fasegewijs. Het renovatieadvies moet dan ook een onderbouwde inschatting van de investeringskosten omvatten.

Beslist de EPC verslaggever binnenkort dat er verbouwd moet worden of dat deze moet worden gesloopt?

 

EPC uitbreiden = EPC+

Het EPC zal worden uitgebreid met het renovatieadvies. De koper of verhuurder moet gesensibiliseerd worden over de energetische waarde van het pand, door middel van een advies over het energetisch renovatiepad. Met dit advies moet de koper van de woning zich een heel duidelijk beeld kunnen vormen wat er in het pand moet gebeuren voor een diepgaande energetische renovatie. Naast dit advies is dus ook doelgroepgerichte concrete informatie over het renovatietraject nodig. Het renovatieadvies omvat ook een kostprijsraming van de voorziene maatregelen.

 

Betaalbaar?

Het fasegewijze renovatieadvies vermijdt ongewenste lock-in effecten. De gefaseerde aanpak houdt rekening met de specifieke situatie van de woningeigenaar (leeftijd, gezinssituatie, spreiding in de tijd, geplande renovatiewerken, ….).

 

Verbouwen of nieuwbouw?

Het Renovatieadvies moet een afwegingskader bevatten waarmee wordt beoordeeld of een renovatie te verkiezen is boven vernieuwbouw. In deze beoordeling moeten o.a. de kosten worden ingeschat om de woning op te waarderen tot een aanvaardbaar niveau op vlak van stabiliteit, vocht en regeninslag, veiligheid, gezond binnenklimaat en energieprestatie.

 

Wie beoordeelt stabiliteit gebouw?

De vraag wordt gesteld of de persoon die het EPC+ certificaat opmaakt voldoende kennis en inzicht heeft op de stabiliteit van het bestaande gebouw. Zo gaan bestaande scheuren moeten worden beoordeeld, de fundering moet worden nagezien, de bestaande muren moeten worden beoordeeld of deze nog draagkrachtig zijn en idem voor de draagstructuur van verdiepingsvloeren en dakconstructies. Het is in de huidige ontwerpnota nog niet duidelijk wie deze taak op zich neemt.

 

Lees hier waarom het renovatiepact in het leven werd geroepen?

Lees hier het vervolg van het renovatieadvies en EPC+.

Bron: ontwerpnota werf verplichtingen Vlaams Energieagentschap

Foto: Homesplan

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be