fbpx

Wat is de woningpas en wat bevat de woningpas?

Oct 2016

Wat is de woningpas?

De digitale woningpas is een uniek integraal digitaal dossier, een digitale infokluis waarin alle gegevens van een gebouw gebundeld worden. Dit kan worden geraadpleegd door de woningeigenaar (of personen met een volmacht). Het dient om de evolutie van iedere woning naar de langetermijndoelstelling te kunnen opvolgen.

 

09/12/2017: Update woningpas en energielabel EPC+

Op 08/12/2017 verscheen er een persbericht dat een update bevat over de woningpas en het energielabel. Kort samengevat komt het neer op het volgende:

 • Invoering woningpas in het voorjaar van 2018
 • De invoering van EPC+ is gepland op 01/01/2019.
 • EPC+ zal meer informatie bevatten zoals hoe je de woning energiezuiniger maakt
 • EPC + bevat informatie over de kostprijs van de ingrepen die nodig zijn
 • De woning krijgt een energielabel van A tot F (zoals elektronische appararten)
 • Renovatiepact op langetermijn streeft naar een EPC van maximaal 100
 • Wie kiest voor een grondige renovatie moet een EPC van 60 halen.

Wat is EPC+

Het EPC+ geeft je een eenvoudig overzicht van het energieverbruik in de woning, hoe je dit kan verbeteren en wat elke afzonderlijke ingreep kost. Je krijgt ook een inzicht in het energielabel (A tot F) dat je door de ingrepen kan bereiken.

 

Wat bevat de woningpas?

Dit is een loket/portaal voor alle gebouwinformatie, waaronder energie. Doorheen de tijd kunnen verschillende modules (energie, woningkwaliteit, water, bodem, …) met informatie over de woning worden toegevoegd. Deze vormt dan één dynamisch, modulair geheel. Zo is het de bedoeling om tegen 2020 een volledig dossier te bekomen die onder andere volgende bevat:

 • Renovatieadvies en EPC+
 • Plannen
 • Stavingsstukken van gebruikte materialen
 • Premies en leningen
 • Rapportering renovatiepact
 • Digitale attesten
 • Bodem en ondergrond
 • Asbestinventaris
 • Gegevens over ketel, airco en ventilatie
 • EPB en EPC attesten
 • Zichtbare gebreken
 • Zonnepotentieel van de woning

Doel van de woningpas

Het doel is een administratieve vereenvoudiging op heel wat vlakken. Hieronder een overzicht van het doel van deze vereenvoudiging:

Doel woningpas - EPB - EPC+

Richtprijs van een woningpas

Aangezien een woningpas een gratis digitale tool is die vanuit de Vlaamse overheid aan de burger wordt aangeboden, zijn er geen kosten verbonden met het openen van de woningpas.

 

Wanneer wordt gestart met de woningpas?

Op de planning staat een eerste release ingepland rond halfweg 2018. Dit zou dan een ‘light’ versie zijn. Tegen halfweg 2019 wordt dit verder uitgebreid en spreekt met van een ‘medium’ versie. In 2020 wordt deze opnieuw aangevuld tot de ‘full’ versie. In 2021 wordt ook de rapportering van het renovatiepact toegevoegd, deze versie zou dan “Woningpas 2.0” heten.

 

Verder lezen? Lees hier waarom enkel glas verboden wordt.

 

Bron: Gebruiksoverleg Renovatiepact VEA

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be